• Zasilacze
 • Obudowy
 • Chłodzenie Powietrzem
 • Chłodzenie Wodne
 • Wentylatory
 • Akcesoria
 • Poprzednie Serie
 • download portal
 • new products


The Number 1 for power supplies in Germany

SERWIS |  ZAPEWNIENIE JAKOŚCI

Zasilacze be quiet! posiadają dobrą renomę na rynku europejskim. Dla potwierdzenia najwyższej jakości wykonania producent oferuje rozbudowany proces zarządzania jakością w całym łańcuchu wartości.

 

Kontrola jakości w ciągu całego procesu produkcji w Azji

 • certyfikat ISO 9001 w fabryce produkującej
 • Ustandaryzowany wielokrotny test w ciągu produkcji
 • Test końcowy nowo wyprodukowanych zasilaczy (test długotrwałego obciążenia - kilka miesięcy przy 100 % obciążeniu)

 

Kontrola jakości w Europie poprzez automatycznym system kontroli zasilaczy

Team be quiet! używa platformy Chroma 6000 do wykonania testów. Zasilacze sprawdzane są w szybki i dokładny sposób. Dlatego też zapewnione jest, że testowany zasilacz spełnia standard ATX. Test ten jest konieczny, aby spełnić standard wysokiej jakości be quiet!. Testujemy nowe jednostki, jak również sprawdzamy te, które testów nie przeszły, aby zidentyfikować powstałe błędy i wyeliminować je z przyszłego procesu produkcji.

 • Wysoko wykwalifikowany i wyspecjalizowany serwis oraz zapewniający jakość personel
 • Zorientowana na cele kooperacja pomiędzy zapewnieniem jakości podczas rozwoju produktu i produkcji
 • Informacje zwrotne z rynku detalicznego (poprzez linię serwisową i email) – informacje trafiają na produkcję oraz do zarządzania produktem

Użytkownik końcowy jest uwzględniony w procesie jakości zasilaczy be quiet! Zapewnienie jakości be quiet! tworzy połączenie pomiędzy produkcją a użytkownikiem i prowadzi do ciągłej optymalizacji produktu. Wszystkie produkty be quiet! są również certyfikowane przez niezależne zewnętrzne laboratoria. be quiet! – bez ryzyka!