B2B centrum

Instalace be quiet! API

  • bequiet! API je RESTful
  • Přístup k rozhraní API se provádí pomocí adresy URL, která vypadá takto: Protocol://Host/Version/Method?Parameter
  • Základní URL adresa API je: https://www.bequiet.com/api/v1.0

Vyžádání všech dat o produktech

https://www.bequiet.com/api/v1.0/products{?Parameter}

 

Parametr:
země: globální nebo dvou-písmenný kód země
jazyk: de, en, fr, pl, tw, cz, ru, ua
pole: Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,DeepLink,Category,EAN

 

Příklady přístupu::
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText&language=en&country=en
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,Category,EAN&language=fr&country=ca

 


Vyžádání všech dat o jednom produktu:

https://www.bequiet.com/api/v1.0/products/id/{id}{?Parameter}

 

Parametr:
země: globální nebo dvou-písmenný kód země
jazyk: de, en, fr, pl, tw, cz, ru, ua
pole: Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,DeepLink,Category,EAN

 

Příklady přístupu:
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products/id/bn255?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText,Category,EAN&language=fr&country=en