HDD ACCESSORIES

Dodatkowe akcesoria do obudów be quiet! zapewnią spójną i profesjonalną obsługę dysków i gniazd HDD.

Osłony gniazd dysków twardych doskonale ukrywają otwory i mogą służyć do inteligentnego zarządzania przewodami.

Klatka HDD Cage 2 zapewnia wygodny montaż jednego dysku HDD lub 2 dysków SSD.

HDD Slot Cover

HDD Cage