Impementacja API

Instalacja be quiet! API

  • be quiet! API jest RESTful
  • Dostęp do API odbywa się przy użyciu następującego adresu URL: Protocol://Host/Version/Method?Parameter
  • Podstawowym adresem URL interfejsu API: https://www.bequiet.com/api/v1.0

Żądanie wszystkich danych produktowych

https://www.bequiet.com/api/v1.0/products{?Parameter}

 

Parameter:
country: global or two letter short country code
language: de, en, fr, pl, tw, cz, ru, ua
fields: Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,DeepLink,Category,EAN

 

Przykłady dostępu:
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText&language=en&country=en
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,Category,EAN&language=fr&country=ca

 


Żądanie plików danych dotyczących pojedynczego produktu:

https://www.bequiet.com/api/v1.0/products/id/{id}{?Parameter}

 

Parameter:
country: global or two letter short country code
language: de, en, fr, pl, tw, cz, ru, ua
fields: Name,ArticleNumber,MarketingText,TechnicalData,Downloads,DeepLink,Category,EAN

 

Przykłady dostępu:
https://www.bequiet.com/api/v1.0/products/id/bl099?fields=Name,ArticleNumber,MarketingText,Category,EAN&language=fr&country=ca