Inside be quiet!

17.07.2021

Tak zwany 'Airflow' to strumień powietrza w obudowie PC, który w znaczący sposób wpływa na temperaturę wszystkich wewnętrznych komponentów.  Tak więc, aby uzyskać maksymalną wydajność i minimalny hałas systemu, należy zwrócić szczególną uwagę na dobry przepływ powietrza.

Dobry przepływ powietrza

Dobry przepływ powietrza definiowany jest przez powietrze zewnętrzne zasysane przez wentylatory obudowy przez wloty powietrza, wentylatory komponentów we wnętrzu oraz wentylatory obudowy wydmuchujące powietrze z systemu.

Słaby przepływ powietrza prowadzi do wyższych temperatur w obudowie komputera. Oprócz pogorszenia ogólnej wydajności, konsekwencją może być awaryjne wyłączenie się komputera z powodu wysokiej temperatury, a w najgorszym przypadku nawet uszkodzenie sprzętu.

Czasem niektóre wentylatory mogą obracać się zbyt szybko, co z kolei wpływa na zwiększenie głośności. Z drugiej strony, dobrze przemyślany przepływ powietrza prowadzi do cichszego działania systemu poprzez bardziej precyzyjne wykorzystanie wentylatorów i mniejszą liczbę obrotów na minutę.

Jak stworzyć dobry przepływ powietrza

Zazwyczaj obudowa komputera PC jest wentylowana od przodu do tyłu i od dołu do góry. Wentylatory obudowy są głównymi narzędziami do kontrolowania przepływu powietrza. Ponieważ ciepło zawsze się unosi, dlatego pod obudową jest chłodniej niż nad nią, otwory wentylacyjne bez wentylatorów również wspomagają wentylację. Większość obudów jest zaprojektowana właśnie do takiego przepływu powietrza. Rozwiązanie to jest uważane za uniwersalne i prawie zawsze zapewnia co najmniej dobre wyniki.


Po sprawdzeniu temperatury systemu należy skorygować położenie wentylatorów, w przypadku gdy poszczególne podzespoły generują szczególnie dużo ciepła. W przypadku niższych temperatur CPU, przednie wentylatory montujemy w taki sposób, aby były skierowane na cooler CPU, a ciepłe powietrze odprowadzane jest bezpośrednio przez tylny wentylator. Z drugiej strony, aby uzyskać lepsze temperatury GPU, należy skierować wentylatory dokładnie w obszar poniżej GPU, tak aby wciągał on więcej świeżego powietrza przez swoje własne wentylatory.


Jeśli Twoja obudowa ma zamknięty front, przednie wentylatory są znacznie mniej efektywne. W takim przypadku, użycie górnych lub dolnych wentylatorów jest efektywnym wsparciem wentylatorów frontowych.
Zasilacz powinien być umieszczony w taki sposób, aby był zaopatrywany w chłodniejsze powietrze z zewnątrz, a nie w ciepłe powietrze z wnętrza obudowy.

Porady dodatkowe

Aby powietrze mogło swobodnie przepływać, bardzo ważnym czynnikiem jest uporządkowane wnętrze. Dlatego też zaleca się dobre zarządzanie przewodami z jak najmniejszą ilością swobodnie plączących się kabli i to nie tylko ze względów estetycznych. Należy również zadbać o to, aby dyski twarde nie przeszkadzały w przepływie powietrza. Regularne czyszczenie wnętrza obudowy zapewnia stałą wydajność chłodzenia, ponieważ z czasem kurz osadza się przede wszystkim na łopatkach wentylatora, żebrach chłodzących i filtrach wentylatora.

Wiele obudów PC oferuje dużą możliwość dostosowania się do indywidualnych opcji i wymagań. Ostatecznie nie ma ogólnego rozwiązania dobrego dla wszystkich zestawów, tym bardziej, że istnieje jeszcze jeden aspekt - głośność. Tak więc pomimo różnej budowy komputerów, przestrzeganie podstawowych zasad znacznie poprawi przepływ powietrza w obudowie, a wraz z nim temperatury - dlatego zawsze warto przyjrzeć się bliżej temperaturom i konfiguracji wentylatorów.