Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Listan GmbH & Co. KGje potěšena Vaší návštěvou webové stránky naší značky be quiet! Ochrana osobních údajů a bezpečnost návštěvy našich webových stránek je pro nás klíčovou záležitostí. Snažíme se chránit Vaše soukromí. S Vašimi údaji bude zacházeno důvěrně. Rádi bychom Vám nyní vysvětlili, které osobní údaje při Vaší návštěvě webových stránek shromažďujeme a pro jaké účely je používáme. Vzhledem k tomu, že změny v platných právních předpisech nebo v našich interních postupech mohou vyžadovat změnu také v zásadách ochrany osobních údajů, žádáme vás tímto, abyste si toto prohlášení o ochraně osobních údajůpřečetli.


I. Co jsou osobní informace?

Osobní informace jsou veškeré údajetýkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů.Informace, kterými nemůžeme odkazovat na Vaši osobu, nejsou klasifikovány jako osobní údaje.


II. Jaké údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste museli odhalit Vaši identitu. Pokud nám však zašlete žádost prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme nuceni Vás požádat o potřebné kontaktní informace (Vaše jméno a e-mailovou adresu). Totéž platí, pokud se účastníte některé z našich soutěží. Pro tento účel budeme také Vaše kontaktní údaje požadovat.

 

III. Pro jaké účely používáme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje používáme výhradně k poskytování komplexních služeb prostřednictvím webových stránek a k zodpovězení Vašich otázek a žádostí.

1. Soubory protokolu                          

Přístupová data jsou pro každou stránku našeho webu uložena v alog souboru na log serveru. Uložená data obsahují následující informace:

• Vaše IP adresa (podle které je identifikován Váš počítač)
• Váš poskytovatel internetových služeb (Remote Host)
• datum a čas, stav žádosti, množství přenesených dat, propojení internetové stránky s požadovanou stránkou (Referrer)
• název a verzi webového prohlížeče (User Agent)

Kontrola log serveru je prováděna pouze v případě nesprávného používání našich webových stránek. Vyhrazujeme si právo retrospektivně ověřit logovací informace o uživatelíchv případě, existuje-li důvodné podezření, že jejich používání našich webových stránek bylo nezákonné nebo v rozporu se smlouvou.

2. Statistická evaluace

Ze shromažďovaných dat nezjišťujeme totožnost osob, avšak vyhrazujeme si právo analyzovat data v agregované nebo neidentifikovatelné podobě. Data jsou anonymní a používají se pouze pro statistické účely, což nám pomáhá vylepšovatnaše webové stránky. Výsledkyobecných informací, jako například to, které webové stránky odkazují na produkty be quiet!a které z našich webových stránek jsou nejvíce navštěvované. Vaše soukromí je chráněno, jelikož totožnost nemůže být tímto způsobem vysledována..

3. Cookies

Na našich webových stránkách se používají tzv. "Cookies", malé textové soubory, uloženéVaším prohlížečem. Ty slouží k zaznamenávání frekvence užívání webových stránek a počtu návštěvníků na těchto stránkách.Stejně tak nám umožňujíběhem Vaší návštěvy stránek pohodlně prezentovat informace. Naši webovou stránku je možné navštívit také bez použití souborů cookie. Většina prohlížečů je konfigurována tak, aby ve výchozím nastavení tyto soubory přijímala. Chcete-li zabránit tomu, aby byly soubory cookie uloženy ve Vašem počítači, změňte prosím nastavení prohlížeče tak, abybyly soubory cookie zakázány speciálně pro naše webové stránky. Je možné zcela zakázat ukládání souborů cookie na Váš pevný disk.


IV. Google Analytics

Webová stránka be quiet!používáslužbu Google Analytics. Google Analytics je služba analýzy webu, poskytovaná společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "soubory cookie" (malé textové soubory, umístěné v počítači), což nám pomáhá analyzovat, jak uživatelé používají naše webové stránky. Informace, vygenerované soubory cookie o vašem používání webových stránek(včetně vaší IP adresy),jsou obvykle odesílány a ukládány společností Google na serverech v USA. Webová stránka be quiet!nejprve provede anonymizaci IP ("anonymizovat IP"), která zkracuje jakoukoli IP adresu v Evropské unii nebo jiných signatářských státech v evropské ekonomické zóně (tzv. IP maskování). Pouze ve výjimečných případech bude vaše úplná IP adresa odeslána na server Google a až poté zkrácena. Společnost Google používá tyto informace naším jménem výhradně pro statistické účely. Vyhodnocuje využívání našich webových stránek a poskytuje nám tím další služby, související s aktivitou webových stránek a používáním internetu. V rámci služby Google Analytics nebude společnost Google přiřazovat IP adresu, přenášenou vaším prohlížečem s žádnými dalšími údaji, uchovávanými společností Google.

Ukládání souborů cookies můžete odmítnout zvolením odpovídajícího nastavení ve vašem prohlížeči. Používání Google Analytics můžete také omezit stažením a nainstalováním tohoto prohlížečového pluginu: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Další podrobnosti naleznete na adrese: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en (Informace o podmínkách používání Google Analytics a ochraně soukromí).


V. BudouVaše informace poskytnuty třetím osobám?

Zásadně nesdílíme Vaše osobní údaje s třetími stranami. Vyhrazujeme si však právo poskytnout Vaše informace, pokud jsme povinni tak učinit ze zákona nebo pokud je od nás takové poskytnutí požadováno státními složkami. Například se může jednat o případ podezření z trestného činu nebo zneužití naší webové stránky.


VI. Odkazy na přidružené webové stránky

Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných organizací, například Facebook a YouTube. Pokud na takový odkazkliknete, budete přesměrováni na externí webovou stránku. Přesměrování můžete také poznatzměnou URL adresy. Videa, vložená na naše webové stránky, jsou poskytována společností YouTube. Pro informace o tom, jak je s Vašimi osobními údaji zacházeno, si prosím přečtěte zásady o ochraně osobních údajů pro příslušnou službu.

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

VII. Bezpečnost dat

V rámci technické správy webových stránek jsme přijali technická a organizační opatření k ochraně proti úmyslnému nebo náhodnému zacházení, přístupu neoprávněnými osobami, ztrátě, zničení nebo změně (např. připojení přes SSL pro kontaktní formulář). Důrazně Vás upozorňujeme, že existují mezery v zabezpečení při přenosu dat přes internet (například prostřednictvím e-mailové komunikace), které nemohou být zcela chráněny proti přístupu třetích stran.


VIII. Požadavky k údajům / Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Na základě Vašeho požadavku Vám můžeme kdykoliv sdělit, jaké informace jsme o Vás uložili. Pokud zjistíte, že máme o Vaší osobě nesprávné informace, okamžitě je na Vaši žádost opravíme. Pokud chcete, abychom Vaše údaje vymazali, učiníme tak na vyžádání, v případě, že je smazání možné z právního hlediska. Pro další dotazy, týkající se soukromí, prosím kontaktujte našeho pověřence pro ochranu osobních údajů:

Dr. Volker Wodianka, LL.M.
Certified Data Protection Officer (CIPP/E, CIPM, GDD cert.)
c/o SCHLUTIUS Data Privacy & Compliance GmbH
Ferdinandstraße 3
D-20095 Hamburg
Email: v.wodianka@schlutius-privacy.de