Zásady ochrany osobních údajů

§ 1 Informace o shromažďování osobních údajů

(1) V následujícím textu poskytujeme informace o shromažďování osobních údajů při používání našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí jakékoli údaje, které na vás konkrétně odkazují, např. vaše jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatelů.

(2) ’Kontrolor’ podle článku 4 (7) nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, Německo (viz. Otisk). Můžete kontaktovat našeho pracovníka pro ochranu údajů na adrese 

 

Jens Borchardt, LL.M.

Certified Data Protection Officer (TÜV)

c/o SCHLUTIUS Data Privacy & Compliance GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 1

20495 Hamburg

Germany

j.borchardt@schlutius-privacy.de

 

nebo písemně na naši poštovní adresu s doplněním “The Data Protection Officer.”

(3) Když nás kontaktujete e-mailem nebo použijete náš kontaktní formulář, uložíme data, která zadáte (vaši e-mailovou adresu, vaše jméno a telefonní číslo), abychom mohli odpovědět na váš dotaz. Data, které nám v této souvislosti zpřístupníte, se vymažou, jakmile již nejsou potřeba, nebo po uplynutí zákonné doby uchovávání.

(4) Když je nutné využívat služby smluvních poskytovatelů k poskytnutí specifických funkcí na našich webových stránkách nebo chceme použít vaše údaje k propagačním účelům, podrobně Vás budeme informovat o příslušných procesech. Budeme také specifikovat pevná kritéria pro retenční období.

 

§ 2 Vaše práva

(1) Máte následující práva týkající se používání vašich osobních údajů:

 • Právo na přístup,
 • Právo na opravu nebo vymazání,
 • Právo na omezení zpracování,
 • Právo na námitku,
 • Právo na přenositelnost dat.

(2) Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů o zpracování vašich osobních údajů. Pro tento účel můžete kontaktovat dozorčí orgán v lokalitě naší společnosti v Šlesvicku-Holštýnsku. Adresu najdete na internetu pomocí následujícího odkazu:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

 

§ 3 Osobní údaje, které shromažďujeme, když navštívíte naší webovou stránku

(1) Když si prohlížíte naši webovou stránku pro získání informací, aniž byste se registrovali nebo nám poskytli další informace jiným způsobem, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenese na náš server. Při prohlížení našich webových stránek shromažďujeme následující údaje, které jsou pro nás technicky nutné pro zobrazení našich webových stránek a zajištění jejich stability a zabezpečení (právní základ je článek 6 (1) bod (f) z GDPR):

 • IP adresa
 • Datum a čas žádosti
 • Rozdíl časového pásma vůči Greenwichově průměru (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat
 • Webová stránka, ze které byla žádost odkázána
 • Prohlížeč
 • Operační systém a webové rozhraní
 • Jazyk a verze prohlížeče.

Tyto položky dat jsou uloženy pouze po dobu jednoho týdne a poté jsou automaticky smazány, s výjimkou adresy IP. Tu uložíme měsíc, abychom vyšetřili v retrospektivě v případě počítačového útoku, zda naše vnitřní systémy byly ohroženy.

(2) Kromě výše uvedených údajů při používání našich webových stránek budou uloženy cookies ve vašem zařízení za předpokladu, že s tím souhlasíte. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve složce na vašem pevném disku, přiřazené používanému prohlížeči, který používáte a ve kterých jsou shromážděny určité informace (v tomto případě, námi určené). S cookies není možné spustit program nebo zavést virus na vaše zařízení. Jednoduše slouží k tomu, aby naše webové stránky byly obecně uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(3) Používání cookies:

a) Když používáte webovou stránku, ukládají se ve vašem počítačovém systému cookies.  Cookies jsou textové soubory, které jsou uloženy v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem ve vašem počítačovém systému.  Při přístupu na webovou stránku může být ve vašem operačním systému uložen soubor cookie.  Tento soubor cookie obsahuje řetězec znaků, který umožňuje jednoznačnou identifikaci prohlížeče při opětovné návštěvě webové stránky.

b) Existují různé způsoby rozlišování mezi soubory cookie:
Za prvé se rozlišuje mezi soubory cookie první a třetí strany v závislosti na tom, odkud cookie pochází:
Soubory cookie první strany jsou soubory cookie, které nastavuje a přistupuje k nim provozovatel webových stránek jako správce nebo zpracovatel pověřený provozovatelem.  Soubory cookie třetích stran jsou soubory cookie, které nastavují a přistupují k nim jiní správci než provozovatel webových stránek, kteří nepůsobí jako zpracovatelé jménem provozovatele webových stránek. Kromě toho lze v závislosti na době platnosti rozlišovat mezi přechodnými a trvalými cookies:
Přechodné cookies (relační cookies) jsou cookies, které se automaticky smažou, když zavřete prohlížeč.  Trvalé soubory cookie jsou soubory cookie, které zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení po určitou dobu po zavření prohlížeče.
Kromě toho lze rozlišovat mezi soubory cookie, které nevyžadují souhlas, a soubory cookie, které: V závislosti na jejich funkci a účelu může používání určitých cookies vyžadovat souhlas uživatele.  V tomto ohledu lze soubory cookie rozlišovat podle toho, zda je pro jejich použití vyžadován souhlas uživatele. "

c) Váš souhlas se uděluje prostřednictvím „banneru cookie“:
Když vstoupíte na naše webové stránky, zobrazíme „banner banneru“.  V našem banneru se soubory cookie můžete dát souhlas s použitím všech souborů cookie, které vyžadují souhlas na tomto webu, kliknutím na tlačítko „Přijmout všechny soubory cookie“.  Bez takového souhlasu nebudou soubory cookie vyžadující souhlas povoleny.  Kliknutím na tlačítko „Přijímat pouze technicky nezbytné cookies“ můžete také zcela odmítnout používání cookies, které vyžadují váš souhlas.  Toto rozhodnutí je uloženo v souboru cookie.  Případně máte možnost vstoupit na náš „hlavní panel cookies“ kliknutím na tlačítko „Informace o použitých souborech cookies“.  Na hlavním panelu souborů cookie můžete provést individuální výběr souborů cookie a později je přizpůsobit.  Vaše nastavení souborů cookie ukládáme ve formě souboru cookie na vaše koncové zařízení, abychom zjistili, zda jste již nastavení cookies provedli při návratu na web. Soubory cookie nezbytné pro fungování webových stránek nelze deaktivovat prostřednictvím funkce správy cookies na těchto webových stránkách.  Obecně však můžete tyto soubory cookie ve svém prohlížeči kdykoli zakázat.  Různé prohlížeče nabízejí různé způsoby konfigurace nastavení souborů cookie v prohlížeči.  Další podrobné informace o tom lze nalézt například na adrese: https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Chtěli bychom však upozornit, že některé funkce webových stránek nemusí fungovat nebo již nemusí správně fungovat, pokud obecně ve svém prohlížeči zakážete soubory cookie. "

 

§ 4 Další funkce a možnosti našeho webu

(1) Kromě čistě informačního využití našich webových stránek nabízíme různé služby, které můžete využít, pokud máte zájem. Zpravidla se požaduje, abyste zadali další osobní údaje, které používáme k poskytování příslušné služby a pro které platí výše uvedené zásady ochrany údajů.

(2) V některých případech používáme externí poskytovatele služeb pro zpracování vašich dat. Tito dodavatelé jsou pečlivě vybíráni a zasmluvněni námi, vázáni našimi pokyny a jsou pravidelně kontrolováni.

(3) Kromě toho můžeme předávat vaše osobní údaje třetím stranám, pokud jsou společně s partnery nabízeny propagační akce, soutěže, závěry o smlouvách nebo podobné služby. Další informace o tom získáte při zadávání svých osobních údajů nebo níže pod popisem nabídky.

(4) Pokud naši poskytovatelé služeb nebo partneři sídlí v zemi mimo Evropský hospodářský prostor (EEA), budeme vás informovat o důsledcích této okolnosti v popisu naší nabídky.

 

§ 5 Soutěže

Když nabízíme vstup do soutěže, shromažďujeme osobní údaje účastníků, ale čistě pro účely vedení soutěže. V tomto případě jsou získány následující informace: příjmení, jméno, datum narození, poštovní adresa, e-mailová adresa, adresa IP, telefonní číslo. Tyto položky údajů jsou nezbytné pro ověření věku, komunikaci, zjišťování podvodů a případné zaslání ceny. Tyto informace nejsou poskytovány třetím stranám, pokud to není nezbytné pro účely doručení ceny přepravní společností. Po skončení soutěže budou údaje vymazány, pokud není stanovena povinná doba uchovávání.

 

§ 6 Newsletter

(1) Můžete dát svůj souhlas vyžádáním našeho informačního bulletinu, kterým Vás informujeme o našich nejnovějších a zajímavých nabídkách. Ve formuláři se vysvětluje, že jde o propagaci zboží a služeb.

(2) Při registraci do našeho informačního bulletinu používáme postup známý jako dvojité opt-in. To znamená, že po přihlášce online zasíláme e-mail na zadanou e-mailovou adresu, v rámci kterého vás žádáme, abyste potvrdili vaše přání přijímat informační bulletiny. Pokud neobdržíme potvrzení do [24 hodin], informace ve vaší přihlášce jsou zablokovány a po měsíci se automaticky odstraní. Dále ukládáme použité IP adresy a data a časy registrace a potvrzení. Účelem této skutečnosti je poskytnout důkazy o vaší registraci, a pokud to bude nutné, schopnost vyšetřit možné zneužití vašich osobních údajů.

(3) Jedinou položkou, která je povinná pro zasílání novinek, je vaše e-mailová adresa. Zadání dalších označených polí je dobrovolné, ale umožňují nám oslovit vás osobně. Po potvrzení ukládáme e-mailovou adresu pro zasílání informačních bulletinů. Právním základem je článek 6 (1) bod a) GDPR.

(4) Váš souhlas s přijímáním informačních bulletinů může být kdykoli odvolán a newsletter dále neodebírán. Odvolání lze dosáhnout kliknutím na odkaz, který je součástí e-mailu každého zpravodaje, nebo nám písemným oznámením potvrdíte vaše přání odhlásit se pomocí libovolné možnosti kontaktů v Otisku.

(5) Vezměte prosím na vědomí, že při čtení našeho bulletinu analyzujeme vaše chování při používání. Aby bylo možné tuto analýzu dosáhnout, obsahují e-maily prvky známé jako web beacon nebo pixel tags, které načítají obrazový soubor sestávající z jednoho pixelu, který je uložen na našich webových stránkách. Zkombinujeme údaje uvedené v §3 s webovým beaconem, vaší e-mailovou adresou a ID, které jsme pro vás jednoznačně přiřadili. Odkazy obsažené v tomto bulletinu odkazují také na toto ID. Pomocí těchto informací sestavujeme uživatelský profil, který nám umožňuje přizpůsobit nabídky vašim individuálním zájmům. Také zaznamenáváme, když si přečtete náš informační bulletin, jehož odkazy, na které kliknete, rozpoznají, co vás zajímá. Tyto informace spojujeme s vaší činností při používání našich webových stránek. K tomuto sledování můžete kdykoli podat námitku tím, že nás kontaktujete. Tyto informace se ukládají tak dlouho, jak dlouho odebíráte newsletter. Po zrušení registrace informace ukládáme staticky a anonymně. Takové sledování není možné, pokud jste si nakonfigurovali váš e-mailový klient, aby nezobrazoval obrázky ve výchozím nastavení. V takovém případě se informační bulletin zcela nezobrazuje a pravděpodobně nebudete moci používat všechny jeho funkce. Pokud manuálně změníte toto nastavení a povolíte zobrazování obrázků, bude sledování popsáno výše pokračovat.

 

§ 7 Odmítnutí nebo odebrání vašeho oprávnění k zpracování vašich dat

(1) Pokud jste nám poskytli souhlas k zpracování vašich dat, můžete jej kdykoli stáhnout. Takové odstoupení ovlivňuje, zda je zpracování vašich osobních údajů přípustné, jakmile nám to oznámíte.

(2) Pokud odůvodníme zpracování vašich osobních údajů vážením zájmů, můžete zpracování odmítnout. To platí zvláště v případě, kdy se zpracování nevyžaduje k plnění smlouvy s vámi, kterou uvádíme společně s popisem funkce. Při uplatnění takového odmítnutí vás žádáme, abyste uvedli důvody, proč nechcete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje jako obvykle. Pokud je vaše odmítnutí opodstatněné, přezkoumáme současnou situaci a buď, zastavíme nebo upravíme zpracování údajů, nebo Vám poskytneme přesvědčivé a oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování.

(3) Můžete samozřejmě kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů za účelem reklamy a analýzy dat. Případné námitky nám můžete sdělit zasláním e-mailu na adresu:: v.wodianka@schlutius-privacy.de

 

§ 8 Použití služby Google Analytics

(1) Tato webová stránka, za předpokladu, že udělíte souhlas, používá službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá soubory cookies, což jsou textové soubory uložené ve vašem zařízení a umožňují analýzu vašeho používání webu. Informace vygenerované cookies o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přeneseny a uloženy na serveru Google v USA. Pokud tento web používá anonymizaci IP, vaše adresa IP je předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo jiných signatářích Evropského hospodářského prostoru. Pouze ve výjimečných případech je plná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až zde. Jménem provozovatele této webové stránky společnost Google tyto informace použije k vyhodnocení využití webu, ke shrnutí výkazů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu pro provozovatele webových stránek.

(2) Adresa IP přenesená prohlížečem jako součást služby Google Analytics není sdružena s dalšími údaji společností Google.

(3) Můžete zabránit uložení souborů cookie příslušným nastavením ve vašem prohlížeči; Upozorňujeme však, že v tomto případě možná nebudete moci používat všechny funkce tohoto webu. Dále můžete zabránit společnosti Google shromažďovat a zpracovávat údaje související s vaším používáním webových stránek zaznamenaných pomocí cookies (včetně vaší IP adresy) tím, že stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

(4) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s rozšířením "_anonymizeIp()". To vynutí, aby byly adresy IP před zpracováním zkráceny, což zabraňuje jakémukoli osobnímu přidělení. Vzhledem k tomu, že jakékoliv údaje mohou být přiřazeny osobě, jsou tyto osobní údaje vyloučeny a okamžitě smazány.

(5) Google Analytics používáme k tomu, abychom analyzovali používání našich webových stránek a pravidelně je zlepšovali. Statistiky, které získáme, nám pomáhají zlepšit nabídku a učinit ji pro vás, jako uživatele, zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou odesílány do USA osobní údaje, společnost Google podepsala EU-US Privacy Shield, viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 (1) bod (f) GDPR.

(6) Podrobnosti o poskytovateli třetí strany: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, Fax: +353 (1) 436 1001.

Podmínky používání: http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Soukromí a podmínky: https://policies.google.com/?hl=en

Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

(7) Tyto webové stránky používají službu Google Analytics k analýze pohybu návštěvníků napříč zařízeními prostřednictvím ID uživatele. Můžete deaktivovat analýzu vašich využití v různých zařízeních v účtu zákazníka Google pod položkou "Moje data" / "Osobní údaje".

 

§ 9 Funkce chatu

Pokud nás kontaktujete pomocí chatu na našich webových stránkách, je to dosaženo pomocí softwaru live chat společnosti Userlike UG (s ručením omezeným) sídlící v Kolíně nad Rýnem. Když začnete používat tuto funkci na webu, vytvoří se spojení se servery Userlike UG. Userlike uloží vaši adresu IP a za předpokladu, že s tím souhlasíte, uložíte do vašeho zařízení cookies, abychom mohli s vámi osobně komunikovat formou chatu v reálném čase na webových stránkách. Zabránit ukládání souborů cookies můžete stažením vašeho souhlasu nebo pomocí příslušných nastavení v prohlížeči; v takovém případě je možné, že celý rozsah funkce chatu a dalších funkcí této webové stránky již nemusí být k dispozici. Následující údaje se shromažďují, zpracovávají a ukládají:

 • Obsah chatu
 • Datum a čas spuštění
 • Typ a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazované stránky
 • Množství přenesených dat.

Shromážděné údaje nebudou použity k osobní identifikaci návštěvníků těchto stránek a nebudou v kombinaci s osobními údaji na nositele pseudonymu. Data budou také ukládána společností Userlike UG. Po šesti týdnech uchovávání data vymažeme. Další informace o způsobu, jakým Userlike UG odpovídá předpisům o ochraně dat, lze zjistit zobrazením upozornění o ochraně osobních údajů Userlike UG na adresehttps://www.userlike.com/en/terms#privacy-policy.

 

§ 10 Sociální média

1. Integrace videí YouTube

(1) Vložili jsme, za předpokladu, že jste udělili svůj souhlas, videa YouTube na naše webové stránky, které jsou uloženy na adrese https://www.YouTube.com a mohou být přehrávány přímo na našich webových stránkách. Všechna videa jsou vložena pomocí "Extended Data Protection Mode", což znamená, že žádná data o vás nebudou přenášena na YouTube, dokud si videa nepřehrajete. Teprve pak budou předány údaje popsané v § 3. Nemáme žádný vliv na tento přenos dat.

(2) Při prohlížení bude YouTube informováno, že byla navštívena odpovídající stránka našeho webu. Údaje uvedené v § 3 se pak předávají. K tomu dojde bez ohledu na to, zda jste přihlášeni k uživatelskému účtu YouTube nebo zda nemáte uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, vaše údaje budou přímo přiřazeny k vašemu účtu. Pokud nechcete mít informace přidělené přímo do vašeho profilu s YouTube, musíte se odhlásit před aktivací tlačítka přehrát. YouTube ukládá vaše údaje jako profil využití a používá je pro inzerci, průzkum trhu a uživatelsky přívětivou konfiguraci svých webových stránek. Takové ohodnocení slouží (stejně jako uživatelům, kteří nejsou přihlášeni) k tomu, aby poskytli přizpůsobenou reklamu založenou na potřebách a aby informovali ostatní uživatele v sociální síti o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo popřít oprávnění k vytvoření takového uživatelského profilu, ale pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru dat a jejich zpracování prostřednictvím služby YouTube naleznete v jeho prohlášení o ochraně údajů. Zde také získáte další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu vašeho soukromí: https://policies.google.com/privacy?hl=en. Společnost Google také zpracovává vaše osobní údaje ve Spojených státech a souhlasila s EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 11 Online inzerce

1. Použití Google AdWords Conversion

(1) Služby Google Adwords využíváme za předpokladu, že udělíte svůj souhlas, pro upozornění na naše atraktivní nabídky s reklamami (známými jako Google Adwords) na externích webových stránkách. Z údajů o našich reklamních kampaních můžeme určit úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. Děláme to v zájmu zobrazování reklam, které vás zajímají, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a k dosažení spravedlivého vyčíslení reklamních nákladů.

(2) Společnost Google dodává tyto reklamy přes "reklamní servery". Používáme také soubory cookie reklamního serveru, ze kterých určujeme určité parametry úspěchu, jako je například umístění reklam nebo kliknutí uživatelem. Pokud přijdete na naši webovou stránku z reklamy Google, služba Google Adwords uloží do vašeho zařízení soubor cookie. Tyto soubory cookie zpravidla ztrácejí platnost po 30 dnech a nejsou určeny k tomu, aby vás osobně identifikovaly. V tomto souboru cookie jsou uloženy údaje o analýze, jako je jedinečné ID cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (údaj, že uživatel již nechce být dále zacílen).

(3) Tyto soubory cookie umožňují Googlu považovat vaše prohlížení webovým prohlížečem jako relaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky webové stránky zákazníka služby AdWords a soubor cookie uložený v jeho počítači dosud nevypršel, může Google a zákazník zjistit, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na stránku. Pro každého zákazníka AdWords je přidělen jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. My sami nesbíráme ani nezpracováváme žádná osobní data pomocí těchto reklamních opatření. Získáváme pouze statistické analýzy, které společnost Google poskytuje. Díky těmto analýzám jsme schopni určit, která z našich reklamních opatření jsou obzvláště účinná. Nezískáváme žádné další údaje o používání reklam a zejména, na základě těchto údajů, nejsme schopni identifikovat uživatele.

(4) Vzhledem k povaze marketingového nástroje váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných používáním tohoto nástroje společností Google, a proto následující informace odrážejí naše současné znalosti: Integrací konverze AdWords společnost Google obdrží informace, jakou část našeho webu jste navštívili nebo, že jste klikli na jednu z našich reklam. Pokud jste zaregistrováni pro službu Google, Google je schopen přiřadit návštěvu k vašemu účtu. Pokud nejste zaregistrováni u společnosti Google nebo nejste přihlášeni, je možné, pro poskytovatele, zjistit a uložit vaši adresu IP.

(5) Účast v tomto sledovacím procesu můžete zablokovat několika způsoby: a) změnou nastavení v prohlížeči, zejména potlačením souborů cookise třetích stran. To znamená, že již nebudete přijímat reklamy od dodavatelů třetích stran; b) deaktivací souborů cookies pro sledování konverzí konfigurováním prohlížeče tak, že jsou blokovány cookies z domény "googleadservices.com" (viz https://adssettings.google.com), nicméně takové blokování je ztraceno, pokud odstraníte všechny soubory cookies; c) deaktivováním reklam s tématickými zájmy prodejce, které jsou součástí samoregulační kampaně DAA "Web Choices" (viz http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN), tato možnost je ztracena, pokud odstraníte všechny soubory cookies; d) modulem trvalé deaktivace prohlížečů Firefox, Internet Explorer a Google Chrome dostupných na adrese https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=en. Vezměte prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce tohoto webu.

(6) Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 (1) bod (f) GDPR. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google najdete zde: https://policies.google.com/privacy?hl=en a https://services.google.com/sitestats/en.html. můžete navštívit webovou stránku Network Advertising Initiative (NAI) na adrese http://www.networkadvertising.org. Společnost Google se podepsala k EU-US Privacy Shield, viz https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

§ 12 Google fonts

Naše webové stránky používají Google fonts (dříve Google Web Fonts), balíček písem poskytovaný společností Google, k jednotlivému zobrazování písma. Když navštívíte web, váš prohlížeč načte požadovaná písma do mezipaměti prohlížeče, aby se zobrazily texty a písma správně. Tento externí hovor způsobí přenos dat na Google. Kromě toho bude společnost Google upozorněna, že naše webové stránky byly přístupné prostřednictvím vaší IP adresy. Použití písem Google je v zájmu jednotné a atraktivní prezentace písem na náš web. Právním základem pro používání písem Google je čl. 6 odst. 1 s. 1 lit. GDPR.

Pokud váš prohlížeč Google Fonts nepodporuje, bude použito výchozí písmo.          

Další informace o Google fonts naleznete na stránkách https://fonts.google.com/ and the https://policies.google.com/privacy v zásadách ochrany osobních údajů."

 

§ 13 Použití hCaptcha

Na našich webových stránkách používáme nástroj „hCaptcha“ od společnosti Intuition Machines, Inc., 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, U.S. Tento nástroj kontroluje, zda jsou příspěvky na našich stránkách přidávány živým člověkem, nebo podvodně pomocí automatizovaného strojového zpracování. Proto je využíván zejména u formulářů. Aby nástroj zajistil, že akce provedl člověk a nikoli automatický bot, využívá následující údaje: IP adresa použitého zařízení, identifikační data pro použitý prohlížeč a typ operačního systému, datum a délku trvání přístupu spolu s údaji o chování uživatele, jako jsou pohyby myši nebo jiné vyhledávání. Tento postup se využívá výhradně k ochraně našeho webu proti spamu, DDoS útokům a podobným automatizovaným škodlivým zásahům.
 
Nástroj “hCaptcha” využíváme na právním základě čl. 6, odst.1, písm. f nařízení GDPR - jmenovitě projevujeme oprávněný zájem zajistit technicky bezchybné webové stránky a jejich cenově efektivní návrh a optimalizaci.  
 
Použití tohoto nástroje může zahrnovat přenos osobních údajů do USA nebo do třetích krajin. Abychom pro tento případ zajistili odpovídající úroveň ochrany, dohodli jsme se na platnosti standardních smluvních klauzulí EU se společností Intuition Machines, Inc., což poskytuje právní základ pro tento druh přenosů.
 
Další informace, jak nástroj „hCaptcha“ používá vaše data, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Intuition Machines, Inc. na webu https://www.hcaptcha.com/privacy.