Pravidla

1. Sponzor akce
Tuto soutěž pořádá společnost Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, Německo.


2. Požadavky na způsobilost

Soutěže se mohou účastnit všichni návštěvníci webové stránky www.bequiet.com, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let.

Zaměstnanci Listan GmbH, nebo jejich rodinní příslušníci, se nesmějí účastnit.


3. Účast

Účast v soutěži je urychlena prostřednictvím be quiet! webové stránky www.bequiet.com.

Podmínky účasti uvádějí, že účastníci zadávají svá vlastní jména a vlastní e-mailové adresy, potvrdí podmínky účasti a podají formulář pro účast kliknutím na tlačítko "Odeslat". Samotní účastníci jsou zodpovědní za správnost svých osobních údajů, zejména jejich e-mailových adres. Účastníci, kteří nepředložili platné kontaktní informace, budou ze slosování diskvalifikováni.Dále je povoleno zúčastnit se tomboly pouze jednou.

K účasti v soutěži není nutný žádný závazek, nákup nebo souhlas k přijetí marketingových materiálů.

Účastí v této akci účastník souhlasí s oficiálními pravidly soutěže a podmínkami účasti.


4. Soutěžní období

Soutěž poběží od 9. dubna do 23. dubna 2024. Soutěž končí 23. dubna 2024 ve 23:59 (SEČ).
Vyhlášení vítězů: do do 07. květen 2024.

 

5. Udělování cen

1x DARK BASE 701

Do slosování o ceny se kvalifikují všichni účastníci, kteří správně postupují podle pokynů pro účast v tombole během období slosování v týdnech 1-8 této kampaně. Formulář účasti musí být přijat do stanoveného termínu a přijetí e-mailu bude elektronicky zdokumentováno, aby se usnadnilo potvrzení, že termín byl dodržen. Vítěze vybere náhodně Listan. Proces udělování cen proběhne do šesti pracovních dnů po skončení termínu pro přijetí.


6. Oznámení vítězů
Vítězové budou kontaktováni e-mailem na uvedenou e-mailovou adresu a budou také informováni na be quiet! oficiální webové stránce. Od okamžiku, kdy je oznámení o výhře zasláno, budou mít vítězové dva týdny k odeslání své poštovní adresy a telefonního čísla společnosti Listan GmbH pro doručení cen. Pokud nebudou tyto informace poskytnuty včas, ztratí výherce nárok na cenu. Ceny také propadnou, pokud je nebude možné doručit z důvodů týkajících se výlučně osoby nebo chování vítěze.


7. Ceny

1x Dark Base Pro 901 White, 1x Dark Rock Elite, 1x Straight Power 12 850W, 1x AMD Ryzen™ 7 7800X3D, 1x ROG STRIX B650-A Gaming WiFi, 1x GeForce RTX 4070 Ti SUPER TRINITY OC WHITE ED, 1x 32GB Kingston FURY Beast white DDR5-6000 DIMM CL40, 1x Western Digital WD BLACK SN850X SSD 1TB. 


8. Publikace

Vítězové prohlašují svůj výslovný souhlas, že Listan GmbH může uvést seznam výherců na webové stránce www.bequiet.com, včetně jejich jména a příjmení.


9. Zacházení s osobními údaji

V rámci soutěže budou shromažďovány osobní údaje účastníků dle paragrafu 3 (jméno a příjmení, IP adresa, datum narození, e-mailové adresy všech účastníků a poštovní adresy vítězů). Tyto údaje budou uloženy a použity výhradně k provedení soutěže a budou vymazány po dokončení propagace, pokud nebudou platit žádné zákonné požadavky na ukládání dat.

Účastníci mají kdykoli možnost nechat zablokovat nebo odstranit své osobní údaje. Údaje budou smazány, pokud nejsou stanoveny žádné zákonné požadavky na skladování dat.

Pokud si účastník přeje, aby jeho nebo její osobní údaje byly zablokovány nebo odstraněny, pak to znemožňuje jejich další účast na soutěži.

Dále platí naše zásady ochrany osobních údajů, které naleznete zde (***).


10. Pravidla chování
Listan GmbH si vyhrazuje právo vyloučit všechny účastníky soutěže, u kterých zjistil, že manipulují nebo se pokoušejí manipulovat s postupem při přihlášení nebo losováním a/nebo se chovají v rozporu s podmínkami hry.


11. Úniková klauzule
Listan GmbH si vyhrazuje právo zrušit nebo předčasně ukončit soutěž, pokud je to zapotřebí kvůli nepředvídaným okolnostem, a to bez předchozího upozornění nebo uvedení důvodů. To platí zejména v případech, kdy propagace nemůže být provedena tak, jak je plánováno, např. kvůli závadám v softwaru nebo hardwaru a/nebo z jiných technických a/nebo právních příčin, které mají vliv na pravidelné a řádné provádění propagace.


12. Zodpovědný zástupce
Veškeré otázky, připomínky a stížnosti, týkající se soutěže, směřují výlučně na Listan GmbH.


13. Právní postih
Rozhodnutí soudu je konečné.


14. Jurisdikce

Tato reklama je výlučně předmětem zákonů Spolkové republiky Německo.

Listan GmbH bude po převzetí výher vyřazen ze všech závazků vyplývajících ze soutěže, neboť z podmínek účasti nevyplývá žádný dřívější časový okamžik.

Listan GmbH neodpovídá za materiální a/nebo právní vady v cenách.

Listan GmbH může kdykoli změnit podmínky účasti bez výslovného oznámení účastníkům přes email.