Загальні умови

Загальні умови для клієнтів магазину

1. Область відповідальності

1.1 Listan GmbH (далі "Listan") укладає договори виключно на основі «Загальних умов бізнесу».

1.2 Будь-які «Загальні умови бізнесу» замовника справжнім виключаються. Будь-яка інша домовленість приймається тільки в разі, якщо Listan приймає умови замовника в письмовому вигляді.

 

2. Заключення контрактів

2.1 Оферти Listen йдуть без зобов'язань і не мають обов'язкової сили.

2.2 Договір з замовником не вступає в силу до тих пір, поки Listan не видав письмове підтвердження.

 

3. Місце виконання і умови доставки

3.1 Місцем виконання є головний офіс Listan в Глінде, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

3.2 Періоди поставки і виробництва є обов'язковими лише в тому випадку, якщо вони були узгоджені в письмовій формі. Доставка здійснюється за рахунок і на ризик замовника Listan зі складу в Глінде, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

3.3 Якщо Listan не може дотримуватися узгоджених термінів доставки і виробництва внаслідок обставин поза його контролем, в тому числі форс-мажорних обставин, порушення субпідрядників, страйків, локаутів і інших подій, Listan вправі вимагати розумного перенесення термінів або розірвати невиконаний договір повністю або частково.

3.4 Якщо замовлений замовником товар недоступний, зокрема, тому, що постачальники не поставили його Listan незважаючи на договір, Listan має право розірвати договір. В цьому випадку Listan інформує замовника відразу, що товару немає в наявності. Вже сплачені платежі повинні бути відшкодовані.
 

4. Ціни і умови оплати

4.1 Всі ціни Listan вказані в Євро, не включаючи ПДВ. Замовник несе всі витрати перевезення, якщо інше не погоджено в письмовій формі.

4.2 Всі рекламації вступають в силу з моменту отримання рахунку-фактури і повинні бути виплачені негайно без вирахувань.

4.3 Часткові поставки і окремі рахунки за них допускаються.

4.4 Якщо замовник затримує оплату, Listan має право стягувати відсотки за прострочення в розмірі 8% вище встановленої базової процентної ставки Європейського центрального банку. Якщо Listan поніс доведену більшу шкоду через заборгованість, він має право претендувати на компенсацію.

4.5 Якщо оплата в розстрочку була узгоджена з замовником в письмовому вигляді, усі рекламації як і раніше діють виходячи з поточних ділових відносин і вступають в силу негайно, якщо замовник за замовчуванням згоден на оплату в два платежу.

 

5. Коригування ціни

5.1 Listan має право підвищувати ціни, якщо пройшло більше ніж 4 (чотири) місяці між укладенням договору і узгодженою датою поставки. Listan інформує замовника в письмовому вигляді. Якщо зростання цін перевищує розумні межі, замовник має право розірвати договір. Будь-які здійснені платежі повинні бути відшкодовані.

5.2 Якщо замовник не заперечує проти підвищення цін протягом 4 тижнів, переглянута ціна вважається прийнятою, коли використовуються послуги. Listan повинен оперативно реагувати на заперечення в зміні ціни.

 

6. Взаємозалік і право утримання

6.1 Замовник зобов'язаний зробити взаємозалік (підсумовування), якщо його зустрічні вимоги узгоджені або незаперечні.

6.2 Ствердження права утримання, що випливають з вимог, інших, ніж на основі цього договору виключаються.

 

7. Збереження прав власності

7.1 Контрактна продукція, поставлена замовникові, залишається у власності Listan до остаточної оплати прописаної в договорі, не дивлячись на перехід ризиків, що випливають із цього договору. Замовник має право продати обговорений продукт як частину своєї звичайної діяльності і збору платежів. Замовник відмовляється від своїх претензій до своїх замовників, що виникли при перепродажі контрактного продукту. Listan зобов'язаний випустити цінні папери на вимогу замовника, коли вартість цінних паперів перевищує вартість неоплачених претензій на 20% .Якщо Замовник затримує оплату, Listan може відкликати продаж і дозвіл замовника на збір оплати і вимагати інформацію і документи, необхідні для збору необхідної оплати.

7.2 Обробка продукції замовником завжди повинна виконуватися від імені і за дорученням Listan. Якщо обробка продукції відбувається спільно з продукцією яка не належить Listan, Listan повиннен стати співвласником в тому співвідношенні, в якому представлена продукція Listan по відношенню до іншої оброблюваної продукції. Аналогічне поширюється на випадки, коли продукція компанії змішується з іншою продукцією яка не належить Listan.

 

8. Претензії на підставі дефектів

8.1 Дефект виникає, коли товари не відповідають погодженим характеристикам або непридатні для використання, передбаченого контрактом. Дефект виключається в разі незначних відхилень, коли, наприклад, ілюстрація продукції в магазині або в каталозі відрізняється від фактичної. Зміни технічних характеристик, розмірів, кольору і/або ваги може бути змінено в розумних межах.

8.2 Замовник повинен проінформувати Listan про очевидні дефекти доставленої продукції в письмовій формі протягом одного тижня після її отримання. У разі недотримання термінів подачі заявки, претензія про дефекти не може бути прийнята.

8.3 Listan допускає пред'явлення претензій по гарантії характеристик або надійності тільки в разі, якщо це було узгоджено в письмовій формі з замовником.

8.4 Про дефекти необхідно повідомити негайно після їх виявлення в письмовій формі і настільки детально, наскільки це можливо. Якщо дефект проявляється, замовник має право вимагати усунення дефекту або, на розсуд Listan, повну заміну продукції. У разі якщо заміна неможлива, споживач має право вимагати зниження вартості або розірвання контракту (після установки тимчасових рамок). Якщо замовник згоден (наприклад, по електронній пошті), Listan може замість викупу запропонувати кредитове авізо. Якщо продукція була повернута, оригінальна упаковка повинна бути по можливості збережена; при цьому вона не може використовуватися в якості такої надалі. Так само ми повинні відзначити, що Listan не приймає відправки з неоплаченим провізним платежем.

8.5 Замовник повинен надати Listan необхідний час для виправлення дефекту. Зниження вартості в разі незначних дефектів виключено.

8.6 Якщо замовник самостійно або використовуючи треті сторони розкривав продукцію без дозволу Listan в письмовій формі, буде вважатися, що дефект виник в результаті цього втручання. У такому випадку замовник позбавляється права на претензію по гарантії на дефекти, якщо не доведе, що вони не були отримані в результаті його втручання.

8.7 Претензії замовника про дефекти приймаються протягом 24 місяців починаються з дати доставки. У разі доставки використаної продукції, претензії приймаються в період 12 місяців.

8.8 Перед тим, як відправити продукцію Listan, замовник повинен запросити номер RMA у служби підтримки Listan по телефону. Номер RMA повинен бути чітко вказано на зовнішній упаковці посилки для легкості визначення номера.

8.9. Для підтвердження претензії замовника необхідно надати копію чека покупки або вказати дані на бланку доставки. Listan залишає за собою право відправити продукцію замовникові без змін, якщо зазначена документація відсутня.

 

9. Відповідальність

9.1. Претензії по компенсації з боку замовника не приймаються через незначні ненавмисні порушення з боку Listan, керівних співробітників компанії або інших агентів, включаючи тих, що мають недоговірний характер, крім випадків, коли це має критичний вплив на предмет контракту.

9.2. Listan не несе відповідальності за непрямі збитки або пошкодження, які не міг передбачити в момент укладання договору, якщо даний збиток не було завдано через грубу помилку з боку Listan, керівних співробітників компанії або інших агентів.

9.3. Вищевказані обмеження не поширюються на шкоду, заподіяну в результаті загибелі, каліцтва або збитку для здоров'я. Однак, це не зачіпає застосування до встановленої законом відповідальності, включаючи такі норми закону, як, наприклад, відповідальність за прийняття гарантійних зобов'язань або відповідальність за якість продукції.

 

10. Повернення продукції

10.1 Товари які повертаються повинні бути відправлені в первозданному стані (товарний вигляд) в оригінальній упаковці. Оплата і ризик лежать на стороні замовника. Listan не приймає відправки з неоплаченим провізним платежем. Витрати, які можуть виникнути в результаті неточного відвантаження, відшкодовуються замовником Listan.

10.2 Listen попереджає, що пошкодження можуть бути спровоковані деградацією продукції.

 

11. Захист інформації

Сторони зобов'язані дотримуватись нормативних положень, що стосуються захисту даних, зокрема німецького федерального закону про захист інформації.
 

12. Додатково

12.1 Зміни, доповнення і розірвання договору повинно бути зроблено у письмовій формі. Це також відноситься до скасування даного пункту.

12.2 Німецький закон застосовується до цього договору, виключаючи конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів. Місце проведення будь-яких судових тяжб - Райнбек.

12.3 Якщо одне або більше з перерахованих положень є недійсним і або нездійсненним повністю або частково, дієвість і доцільність всіх інших положень залишається в силі. Недійсне і/або нездійсненне положення повинно у всіх випадках замінюватися на дійсне і/або здійсненне положення, яке найбільш підходить для виконання цілей, що переслідуються обома сторонами. Вищесказане повинно застосовуватися зі змінами, що випливають з обставин, коли договір містить будь-які упущення.