Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi szabályzat és adatvédelmi tájékoztató

 

Az alábbiakban arról tájékoztatjuk Önt, hogyan történik a személyes adatok gyűjtése weboldalunk használata során, és hogy hogyan tud kapcsolatba lépni velünk a kapcsolatfelvételi űrlappal, e-mailben, telefonon vagy WhatsAppon keresztül. Személyes adatnak számít minden olyan adat, amely személyesen Önhöz köthető, pl. név, cím, e-mail címek, felhasználói magatartás.

 

 1. Az adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei

 

(1) Az EU általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 4 cikkelyének (7) bekezdése értelmében az adatkezelésért felelős a Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Straße 11C, 21509 Glinde, telefon: +49 40 736 76 86 44, e-mail: info@bequiet.com, lásd impresszumunkat a https://www.bequiet.com/hu/imprint oldalon.

 

(2) Adatvédelmi tisztviselőnket a következő módon érheti el

 

Jens Borchardt, LL.M.

Tanúsított adatvédelmi tisztviselő (TÜV)

SCHLUTIUS Data Privacy & Compliance GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 1

20495 Hamburg

j.borchardt@schlutius-privacy.de

 

 vagy írhat a címünkre is „Adatvédelmi tisztviselő” kiegészítéssel.

 

 1. Tájékoztatás a személyes adatok gyűjtéséről és közzétételéről

 

 1. Általános szabályok

 

Ügyfélként, érdeklődőként vagy beszállítóként csak akkor gyűjtjük az Ön személyes adatait, ha azokat Ön saját elhatározásából e-mailben, postai úton vagy telefonon megadta nekünk. Továbbá gyűjtjük a kapcsolatfelvétel keretében átadott információkat. Ez főként a neveket és a megadott elérhetőségi adatokat, a kapcsolatfelvétel időpontját és okát foglalja magában. Az Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag abból a célból használjuk fel, hogy elérhetővé tegyük az Ön számára a kért termékeket vagy szolgáltatásokat (jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), vagy egyéb olyan célokra, amelyekhez Ön hozzájárulását adta (jogalap:  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), továbbá a jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokból. Ha az adatkezelés a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a jogalapot GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja képezi. Ha az adatkezelés cégünk vagy egy másik természetes személy jogos érdekeinek védelme miatt szükséges, kivéve azt az esetet, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, a feldolgozás jogalapjaként a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja szolgál.

 

(2) Ön nem köteles a fent említett személyes adatokat megadni. A megadott adatok ugyanakkor szükségesek lehetnek a szerződés megkötéséhez. Az adatok megadása nélkül esetlegesen nem lehetséges a kommunikáció, a szerződés megkötése vagy feldolgozása.

 

(3) Az adott egyedi esetben releváns adatok hatóságok felé történő továbbítására jogszabályi rendelkezések vagy szerződéses megállapodás alapján, valamint elsőbbséget élvező jogszabályi rendelkezések esetén kerül sor. Külső szolgáltatók vagy egyéb vállalkozók és egyéb külső szervek felé pedig akkor, ha Ön ehhez hozzájárulását adta (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja), vagy a továbbítás az elsőbbséget élvező érdekünk végett megengedett ( GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Ha csak a jelen adatvédelmi szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik, nem áll szándékunkban az Ön adatait harmadik országbeli (nem EU/EGT-tagállam) címzettnek vagy nemzetközi szervezetnek továbbítani.

 

(4) Az adatokat törölni kell, ha azok már nem szükségesek a gyűjtés céljának eléréséhez. A közölt személyes adatok esetében ez az eset akkor áll fenn, ha az Önnel folytatott kommunikáció lezárult. A kommunikáció akkor ér véget, amikor a körülmények azt jelzik, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták. Amennyiben a megadott adatokat az adó- és kereskedelmi jogszabályok alapján megőrzési kötelezettség terheli, azokat a megőrzési kötelezettség esetére meghatározott tíz évig tároljuk, majd ezután töröljük azokat, kivéve azt az esetet, ha Ön hozzájárult az ezen időn túli tároláshoz, vagy ha az adatok további feldolgozása jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges. A személyes adatoknak a jogszabályi archiválási és megőrzési kötelezettségek teljesítése céljából történő feldolgozásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja képezi.

 

 1. Kommunikáció WhatsAppon keresztül

 

Az Önnel vagy harmadik felekkel való kommunikációhoz a WhatsApp azonnali üzenetküldő szolgáltatást kínáljuk a „WhatsApp Business” változatban. A szolgáltató a WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország (a továbbiakban: "WhatsApp").

 

Ebben az esetben a kommunikáció végponttól végpontig tartó titkosítással történik (peer-to-peer), ami megakadályozza, hogy a WhatsApp vagy más harmadik felek hozzáférjenek a kommunikáció tartalmához. A WhatsApp-fiókjainkat úgy állítottuk be, hogy ne történjen automatikus adategyeztetés a használt eszközök címjegyzékével. Az Ön és köztünk kicserélt kommunikációs tartalmak mindaddig nálunk maradnak, amíg Ön vissza nem vonja az adatok tárolására vonatkozó hozzájárulását, nem kéri azok törlését, vagy az adatok tárolásának célja meg nem szűnik (pl. egy ajánlatkérés feldolgozásának lezárása után), kivéve azt az esetet, ha az Ön adatainak további feldolgozása a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek - különösen az adójogi vagy kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettségek - teljesítéséhez szükséges (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja). Ebben az esetben az adatok törlésre kerülnek az adatgyűjtés céljának megszűnésekor.

 

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a WhatsApp szolgáltatás használata során a személyes adatokat (különösen a kommunikáció során keletkező metaadatokat, pl. a feladó, a címzett és a kommunikáció időpontja) a WhatsApp is feldolgozza. Az egyes adatfeldolgozási műveletek és azok terjedelme számunkra nem feltétlenül nyomon követhető. A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejét sem tudjuk befolyásolni, azt is a WhatsApp határozza meg. Ezért nem zárható ki, hogy az adatokat harmadik országokba, különösen az Egyesült Államokba továbbítják. Az Egyesült Államok jelenleg nem biztonságos harmadik országnak minősül, mivel fennáll annak a veszélye, hogy a hatóságok biztonsági és megfigyelési célokból felhasználják az adatokat anélkül, hogy erről tájékoztatnák Önt, vagy hogy jogorvoslati lehetőséget biztosítanának Önnek. Amennyiben Ön hozzájárulását adja a WhatsApp-on keresztül történő kommunikációhoz, a nem biztonságos harmadik országba történő adattovábbításra a  GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kerül sor. További információkért kérjük, tekintse meg a WhatsApp adatvédelmi szabályzatát: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

 

Amennyiben a WhatsApp szolgáltatás használata nem az Ön által a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja,  valamint a Távközlés-Telemédia Adatvédelmi törvény (TTDSG) 25 cikkének (1) bekezdése szerint megadott hozzájárulásán alapul, akkor a felhasználás jogalapja a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. Az érdekek szükséges mérlegelésének keretében összevetettük a WhatsApp szolgáltatás használatával kapcsolatos érdekeinket - nevezetesen az ügyfelekkel, érdekelt felekkel és más üzleti és szerződéses partnerekkel való lehető leggyorsabb és leghatékonyabb kommunikációhoz fűződő érdekeket - az Ön bizalmas adatkezeléshez fűződő érdekeivel. Ennek eredményeképpen az Ön bizalmas adatkezeléshez fűződő érdekei mindenkor háttérbe szorulnak, máskülönben nem tudnánk biztosítani Önnek a WhatsApp kommunikációs csatornát.

 

III. A személyes adatok gyűjtése a weboldalunkon

 

 1. Weboldalunk felkeresése

 

(1) A weboldal pusztán információs célú használata esetén, azaz ha Ön nem regisztrál, vagy más módon nem továbbít nekünk információkat, csak azokat a személyes adatokat gyűjtjük, amelyeket az Ön böngészője továbbít a szerverünknek. Ha meg kívánja tekinteni weboldalunkat, akkor azokat az adatokat gyűjtjük, amelyek technikailag szükségesek a weboldalunk megjelenítéséhez, valamint a weboldal stabilitásának és biztonságának garantálásához. Az adatokat rendszerünk naplófájljaiban tároljuk. Ezeket az adatokat nem tároljuk a felhasználó egyéb személyes adataival együtt. Ezen adatokhoz tartoznak pl. az IP-cím, az oldalfelkeresés dátuma pontos időponttal és időzónával, a lehívott URL hozzáférési útvonala, a HTTP állapotkód, a továbbított adatmennyiség, az a weboldal, ahonnan a lekérés érkezett (referrer weboldal) és a böngészőazonosító. Ez utóbbi információkat tartalmaz a böngésző nevéről és verziójáról, az operációs rendszerről és a preferált nyelvről.

 

(2) Az adatok és a naplófájlok ideiglenes tárolásának jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja képezi. Az IP-cím rendszerben történő ideiglenes tárolása szükséges ahhoz, hogy a weboldal eljusson az Ön böngészőjéhez. Ebből a célból az Ön IP-címét a munkamenet időtartamára tárolni kell. Az adatok naplófájlokban történő tárolása az internetes oldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Ezenkívül az adatokat a weboldal optimalizálására és informatikai rendszereink biztonságának garantálására is használjuk. Ezek a célok az adatfeldolgozáshoz fűződő jogos érdekeink körébe tartoznak a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

 

(3) Az adatokat törölni kell, ha azok már nem szükségesek a gyűjtés céljának eléréséhez. A weboldal rendelkezésre bocsátásához szükséges adatgyűjtés esetében az adatok törlésére az adott munkamenet befejezése után kerül sor. A naplófájlok nem törlődnek.

 

(4) A weboldal rendelkezésre bocsátása céljából végzett adatgyűjtés és az adatok naplófájlokban történő tárolása az internetes oldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges. Következésképpen az Ön számára nem áll fenn a tiltakozás lehetősége.

 

 1. Sütik használata

 

(1) Weboldalunk felkeresése során ún. sütiket tárolunk az Ön számítógépes rendszerén. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek az internetes böngészőben tárolódnak, vagy amelyeket az internetes böngésző tárol az Ön számítógépes rendszerén. Amikor Ön meglátogat egy webhelyet, az Ön operációs rendszerében egy süti tárolódhat. Ez a süti egy jellegzetes karakterláncot tartalmaz, amely lehetővé teszi a böngésző egyedi beazonosítását a weboldal újbóli felkeresésekor.

 

(2) A sütiknek különböző fajtáit különböztetjük meg:

 

Először is, vannak első és harmadik féltől származó sütik (first- és third-party cookies), annak függvényében, hogy honnan származik egy süti:

Az első féltől származó sütik olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetője - mint felelős adatkezelő vagy az üzemeltető által megbízott adatkezelő - helyez el és hív le. A harmadik féltől származó sütik olyan sütik, amelyeket a weboldal üzemeltetőjétől eltérő, nem a weboldal üzemeltetője nevében eljáró adatkezelők helyeznek el és hívnak le.

 

Továbbá az érvényességi idő alapján különbséget kell tenni az ideiglenes és állandó sütik között:

 

Az ideiglenes sütik (ún. munkamenet sütik) a böngészője bezárását követően automatikusan törlődnek. Az állandó sütik olyan sütik, amelyek a böngésző bezárása után egy bizonyos ideig a végberendezésen maradnak.

Továbbá különbséget lehet tenni a hozzájárulást nem igénylő és a hozzájárulást igénylő sütik között:

 

Funkciójuktól és céljuktól függően egyes sütik használatához szükséges lehet a felhasználó hozzájárulása. Ebben a tekintetben a sütiket aszerint lehet megkülönböztetni, hogy használatukhoz szükséges-e a felhasználó hozzájárulása.

 

(3) A sütik használatához történő hozzájárulás a weboldalunkon egy úgynevezett  sütibanner segítségével történik.

 

A weboldalunk meglátogatása során egy úgynevezett sütibannert jelenítünk meg. A sütibanner felületen az „Összes süti elfogadása” gombra kattintva kijelentheti, hogy hozzájárulását adja a weboldalunkon található összes beleegyezést igénylő süti használatához. A „Csak a technikailag szükséges sütik elfogadása” gombra kattintva teljesen el is utasíthatja a hozzájárulását igénylő sütik használatát. Ez a döntés eltárolásra kerül egy sütiben. Ha a sütibannerünkben a „Tájékoztatás a sütik használatáról” linkre kattint, vagy ha a banner már nem látható, akkor az oldal legalsó részén a „sütik” menüpontra kattint, akkor a „Sütik és beállítások" oldalunkra jut, ahol konkrét adatvédelmi beállításokat végezhet. Ott kiválaszthatja a sütik azon körét, amelyek használatához Ön hozzájárul. Ezt a kiválasztást a későbbiekben módosíthatja. A sütibeállításokat süti formájában tároljuk az Ön végberendezésén, hogy a weboldal újbóli felkeresésekor megállapíthassuk, hogy Ön már elvégezte-e a sütibeállításokat.

 

A weboldal működéséhez szükséges sütiket nem lehet letiltani a weboldal sütikezelő funkcióján keresztül. Ezeket a sütiket azonban bármikor kikapcsolhatja a böngészőjében. A különböző böngészők eltérő módokon konfigurálhatják a böngésző sütibeállításait. Ezzel kapcsolatban további részletes információk például a https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies oldalon érhetők el. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a weboldal egyes funkciói nem vagy nem megfelelően működhetnek, ha Ön kikapcsolja a sütiket a böngészőjében.

 

 1. A weboldalunk egyéb funkciói és ajánlatai

 

 1. Általános szabályok

 

(1) Weboldalunk tisztán információs célú használatán túlmenően különböző szolgáltatásokat kínálunk, amelyeket érdeklődés esetén igénybe vehet. Ehhez általában további személyes adatokat kell megadnia, amelyeket az adott szolgáltatás nyújtásához használunk fel, és amelyekre a fent említett adatkezelési irányelvek vonatkoznak.

 

(2) Bizonyos esetekben külső szolgáltatókat bízunk meg az Ön adatainak feldolgozásával. Az általunk gondosan kiválasztott és megbízott szolgáltatóknak be kell tartaniuk az utasításainkat, és rendszeresen ellenőrizzük őket.

 

(3) Ezen túlmenően az Ön személyes adatait továbbíthatjuk harmadik feleknek, ha partnereinkkel együtt akciókat, nyereményjátékokat, szerződéskötéseket vagy hasonló szolgáltatásokat kínálunk. Ezzel kapcsolatos bővebb információt a személyes adatainak megadása során vagy alább az ajánlat leírásában kaphat. Ha szolgáltatóink vagy partnereink székhelye az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívüli országban található, az ajánlat leírásában tájékoztatjuk Önt ennek a körülménynek a következményeiről.

 

(4) Szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy az Ön szabad döntése, hogy a további funkciók és ajánlatok keretében meg kívánja-e adni nekünk az adatait. Ha és amennyiben azonban Ön nem adja meg nekünk az adott szolgáltatáshoz szükséges adatokat, akkor Ön nem tudja használni az adott szolgáltatást, vagy esetlegesen nem tudja használni az összes funkciót. Az adatokat kizárólag az Ön által kért szolgáltatás nyújtására használjuk fel. Ennek jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy f) pontja.

 

 1. A kapcsolatfelvételi űrlapok használata

 

(1) További személyes adatok gyűjtésére akkor kerül sor, amikor Ön önkéntesen megadja azokat nekünk a kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül. Ekkor a kapcsolatfelvétel keretében átadott információkat gyűjtjük. Ez főként a neveket és a megadott elérhetőségi adatokat, a kapcsolatfelvétel időpontját és okát foglalja magában. Az Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk fel, hogy a kért termékeket vagy szolgáltatásokat az Ön rendelkezésére bocsássuk (jogalap: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja), vagy egyéb olyan célokra, amelyekhez Ön hozzájárulását adta (jogalap:  GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), továbbá a jelen adatvédelmi szabályzatban ismertetett célokból.

 

(2) Az adatok törlésre kerülnek, amint lezárult az Önnel folytatott kommunikáció, kivéve azt az esetet, ha az Ön adatainak további feldolgozása szükséges a ránk vonatkozó jogi kötelezettségek - különösen az adójogi vagy kereskedelmi jogi megőrzési kötelezettségek - teljesítéséhez (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont Ez esetben az adatok törlésre kerülnek, miután ez a cél megszűnik.  A kommunikáció akkor ér véget, amikor a körülmények azt jelzik, hogy a kérdéses ügyet véglegesen tisztázták.< 2}

 

 1. Személyes e-mail kommunikáció (hírlevél)

 

(1) Beleegyezését követően feliratkozhat hírlevelünkre, amellyel tájékoztatjuk Önt aktuális érdekes ajánlatainkról. Az ajánlott áruk és szolgáltatások megnevezésre kerülnek a hozzájáruló nyilatkozatban.

 

(2) A hírlevelünkre való feliratkozáshoz az úgynevezett double-opt-in eljárást alkalmazzuk. Ez azt jelenti, hogy a regisztráció után a megadott e-mail címre küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg, hogy Ön valóban szeretne tőlünk hírlevelet kapni. Az Ön által használt IP-címeket, valamint a regisztráció és a visszaigazolás időpontját is tároljuk. Az eljárás célja, hogy igazolni tudja a regisztrációját, és szükség esetén tisztázni tudja az Ön személyes adataival való esetleges visszaélést. A jogalapot a  GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjai,  és a 7. cikk. (1) bekezdése  képezi. A visszaigazolást követően az Ön e-mail címét a hírlevél küldése céljából tároljuk. A jogalap szintén a GDPR  6. cikk (1) bekezdés a) pontja. Az adatok törlésre kerülnek, amint azok már nem szükségesek az adatgyűjtés céljának teljesítéséhez. Az e-mail cím tehát mindaddig tárolásra kerül, amíg a hírlevélre való feliratkozás aktív.

 

(3) A hírlevél küldéséhez az egyetlen kötelezően megadandó adat az Ön e-mail címe. Ha Ön úgy dönt, hogy az e-mail címén kívül további személyes adatokat is megad nekünk (pl. név, cím, születési dátum, kedvenc üzlet), akkor a személyes e-mail kommunikációnk keretében Önre szabott információkat (pl. az Ön területén elérhető ajánlatok, születésnapi üdvözletek, termék- és szolgáltatási információk) kaphat tőlünk. További, külön megjelölt adatok megadása önkéntes, és azokat az Ön személyes megszólítására használjuk fel.

 

(4) A hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, és leiratkozhat a hírlevélről. A hozzájárulás visszavonásról a hírlevélben megtalálható linkre kattintva, vagy az impresszumban megadott elérhetőségre küldött üzenetben nyilatkozhat.

 

(5) A hírlevél küldéséhez (az ügyféladatok technikailag hibamentes feldolgozásához és elemzéséhez fűződő jogos érdekünk érvényesítése keretében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint) a Mailchimp szolgáltatást használjuk.

 

(6) Hírlevelünk küldéséhez a „Mailchimp” szolgáltatást használjuk. A szolgáltatás nyújtója a Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (a továbbiakban: „Mailchimp”). A szolgáltatás igénybevétele céljából a Mailchimppel kötöttünk egy megbízásból végzett feldolgozásra vonatkozó szerződést, így tehát a Mailchimp csak a mi megbízásunkból dolgozhat fel adatokat.

 

A Mailchimp többek között a hírlevelek küldésének megszervezésére és elemzésére használható szolgáltatás. Az Ön által a hírlevél fogadása céljából megadott adatokat a Mailchimp USA-ban található szerverein tároljuk. A Mailchimp segítségével elemezni tudjuk hírlevél-kampányainkat. Amikor Ön megnyit egy Mailchimp által kiküldött e-mailt, akkor egy, az e-mailbe integrált fájl (egy úgynevezett web-beacon) csatlakozik a Mailchimp Egyesült Államokban található szervereihez. Ennek eredményeként megállapítható, hogy a hírlevél-üzenetet megnyitották-e, és hogy a címzett esetleg milyen linkekre kattintott. Ekkor technikai információk is rögzítésre kerülnek (pl. a hozzáférés időpontja, az IP-cím, a böngésző típusa és az operációs rendszer). Ezek az információk nem rendelhetők hozzá az adott hírlevél címzettjéhez. Kizárólagos céljuk a hírlevél-kampányok statisztikai elemzésének elvégzése. Az ilyen elemzések eredményei felhasználhatók a jövőbeni hírlevelek hatékonyabb, a címzettek érdeklődési köréhez történő igazítására.

 

Ha nem szeretné engedélyezni a Mailchimp által végzett elemzést, akkor le kell iratkoznia a hírlevélről. Ehhez minden hírlevél-üzenetben megadunk egy linket, amelyen keresztül ezt megteheti.

 

A Mailchimp használata az Ön hozzájárulása alapján történik a GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a  Távközlés-Telemédia Adatvédelmi törvény (TTDSG) 25 cikkének (1) bekezdése értelmében.

 

Személyes adatokat szándékozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az Egyesült Államokba. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának hiányában (pl. az Egyesült Államokban), az adatok címzettjeivel egyéb megfelelő garanciákban állapodtunk meg a GDPR 44 ff. cikkei szerint. Ezek - eltérő rendelkezések hiányában - az EU Bizottság 2021. június 4-i 2021/914 sz. végrehajtási határozatában meghatározott általános szerződési feltételek. Az általános szerződési feltételek másolata megtekinthető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN oldalon.

 

Ezen túlmenően az ilyen harmadik országba történő továbbítást megelőzően az Ön hozzájárulását is be kell szereznünk a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, amelyet Ön a sütibanneren vagy egy más helyen megadott hozzájáruláson keresztül ad meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országokba történő adattovábbítás esetén a részleteket illetően ismeretlen kockázatok merülhetnek fel (pl. a harmadik ország biztonsági hatóságai által végzett adatfeldolgozás, amelynek pontos mértékét és következményeit Önre nézve nem ismerjük, amelyre nincs befolyásunk, és amelyről Ön esetleg nem szerezhet tudomást).

 

A hírlevél fogadásához megadott adatokat mi vagy a Mailchimp addig tároljuk, amíg Ön le nem iratkozik a hírlevélről. Az adatokat a hírlevélről történő leiratkozás után töröljük. Az általunk más célból tárolt adatokat ez érintetlenül hagyja.

 

Miután Ön leiratkozott a hírlevél-elosztó listáról, e-mail címét mi vagy a Mailchimp egy feketelistán tárolhatjuk, amennyiben ez a jövőbeni levelek kiküldésének megakadályozása érdekében szükséges. A feketelista adatait kizárólag erre a célra használjuk fel, és nem vonjuk össze más adatokkal. Ez egyrészt az Ön érdekét, másrészt a mi érdekünket szolgálja, hogy a hírlevelek küldése megfeleljen a jogi követelményeknek (jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja). Az adatok feketelistán való tárolása határozatlan idejű. Ön tiltakozhat ez ellen, ha az Ön érdekei felülírják a mi jogos érdekeinket.

 

 1. Link létrehozása a közösségi média csatornákhoz

 

Weboldalunkon a következő közösségi médiacsatornákra mutató linkeket kínálunk: Facebook, Instagram, X (korábban Twitter), TikTok, Discord, Reddit és YouTube. A linken keresztül nem dolgozunk fel személyes adatokat. Weboldalunkon nem használunk közösségi média pluginokat.

 

 1. YouTube videó

 

(1) Weboldalunkra YouTube videót integráltunk. A YouTube Video a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: "Google") által biztosított YouTube videoplatform, ahol a felhasználók tartalmakat tölthetnek fel, oszthatnak meg az interneten keresztül, és részletes statisztikákat kaphatnak. A weboldalunkon található összes YouTube-videó „kibővített adatvédelmi módban” van beágyazva, azaz ha nem játssza le a videókat, a Google nem továbbít adatokat Önről, mint felhasználóról. A YouTube-videók lejátszásakor a Google megkapja azt az információt, hogy Ön meglátogatta weboldalunk adott aloldalát. Ezenkívül olyan alapvető adatokat is továbbítanak, mint az IP- cím és az időbélyegző. Ez attól függetlenül történik, hogy Ön regisztrált és/vagy bejelentkezett-e a Google rendszerébe. Ha be van jelentkezve a Google rendszerébe, az adatok közvetlenül az Ön fiókjához lesznek hozzárendelve. Ha nem szeretné, hogy az adatokat a profiljához társítsák, a YouTube-videók lejátszása előtt ki kell jelentkeznie.

 

(2) A YouTube Videó használata az Ön hozzájárulásán alapul, a  GDPR 6 cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a Távközlés-Telemédia Adatvédelmi törvény (TTDSG) 25 cikkének (1) bekezdése értelmében.

 

(3) Személyes adatokat kívánunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az Egyesült Államokba. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának hiányában (pl. az Egyesült Államokban), az adatok címzettjeivel egyéb megfelelő garanciákban állapodtunk meg a GDPR 44 ff. cikkei szerint. Ezek - eltérő rendelkezések hiányában - az EU Bizottság 2021. június 4-i 2021/914 sz. végrehajtási határozatában meghatározott általános szerződési feltételek. Az általános szerződési feltételek másolata megtekinthető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN oldalon.

 

(4) Ezen túlmenően, az ilyen harmadik országba történő továbbítás előtt az Ön hozzájárulását is be kell szereznünk a GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, amelyet Ön a sütibanneren vagy egy más helyen megadott hozzájáruláson keresztül ad meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országokba történő adattovábbítás esetén a részleteket illetően ismeretlen kockázatok merülhetnek fel (pl. a harmadik ország biztonsági hatóságai által végzett adatfeldolgozás, amelynek pontos mértékét és következményeit Önre nézve nem ismerjük, amelyre nincs befolyásunk, és amelyről Ön esetleg nem szerezhet tudomást).

 

(5) A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejét mi nem tudjuk befolyásolni, azt a Google határozza meg. További információkért tekintse meg a YouTube-videók adatvédelmi szabályzatát: https://policies.google.com/privacy.

 

 

 1. Google webfontok

 

(1) Weboldalunk a betűtípusok egységes megjelenítéséhez Google webfontokat használ, amely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: "Google") szolgáltatása. A felhasználás a weboldalunk egységes és tetszetős megjelenése érdekében történik. Ha az Ön böngészője nem támogatja a Google webfontokat, az Ön számítógépe egy alapértelmezett betűtípust fog használni. A Google betűtípusokat németországi szervereinken tároltuk. Ezért az Ön IP-címe nem kerül továbbításra az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az Egyesült Államokba, a betűtípusok újratöltése céljából.

 

(2) A Google webfontok használatának jogalapja a mi nyomós jogos érdekünk a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében. Az érdekek szükséges mérlegelésének keretében összevetettük a Google betűtípusok harmadik országba történő átvitel nélküli használatához fűződő érdekeinket, nevezetesen a weboldalunk egységes és tetszetős megjelenítéséhez fűződő érdekeket, valamint az Ön bizalmas adatkezeléshez fűződő érdekeit. Ennek eredményeképpen az Ön bizalmas adatkezeléshez fűződő érdekei mindenkor háttérbe szorulnak, máskülönben nem tudnánk használni a Google webfontokat.

 

(3) További információk a Google Fonts adatvédelmi szabályzatában találhatók: https://policies.google.com/privacy.

 

 1. Web Analytics; Online marketing

 

 1. Google Analytics 4

 

Weboldalunk a Google Analytics webelemző 4. verzióját használja. A Google Analytics szolgáltatója a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország (a továbbiakban: "Google"). Az elemzett adatok körébe tartozik például a weboldalunk megtekintéseinek száma, a meglátogatott aloldalak és az oldalakon eltöltött idő.

 

A Google Analytics sütiket és egyéb böngészőtechnológiákat használ a felhasználói viselkedés kiértékeléséhez és a felhasználók felismeréséhez. Ezeket az információkat többek között a weboldal aktivitásáról szóló jelentések készítéséhez használjuk fel.

 

A Google Analytics 4 alkalamazása esetén a weboldal használata során az Ön végberendezése által továbbított IP-cím mindig névtelenül és automatikusan kerül összegyűjtésre és feldolgozásra, így az összegyűjtött információk nem kapcsolhatók közvetlenül egy adott személyhez. Ez az automatikus anonimizálás úgy történik, hogy a Google az Európai Unió tagállamain belül, vagy az Európai Gazdasági Közösséggel kötött egyezmény más tagországaiban az Ön végberendezése által továbbított IP-címet az utolsó számjegyeknél lerövidíti.

 

A Google Analytics használata az Ön hozzájárulásán alapul a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és TTDSG 25. cikk (1) bekezdése értelmében.

 

Személyes adatokat szándékozunk továbbítani az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országokba, különösen az Egyesült Államokba. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatának hiányában (pl. az Egyesült Államokban), az adatok címzettjeivel egyéb megfelelő garanciákban állapodtunk meg a GDPR 44 ff. cikkei szerint. Ezek - eltérő rendelkezések hiányában - az EU Bizottság 2021. június 4-i 2021/914 sz. végrehajtási határozatában meghatározott általános szerződési feltételek. A szabványos szerződési feltételek egy példánya megtekinthető a https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN oldalon.

 

Ezen túlmenően az ilyen harmadik országba történő továbbítást megelőzően az Ön hozzájárulását is be kell szereznünk a GDPR GDPR 49. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében, amelyet Ön a sütibanneren vagy egy más helyen megadott hozzájáruláson keresztül adhat meg. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a harmadik országokba történő adattovábbítás esetén a részleteket illetően ismeretlen kockázatok merülhetnek fel (pl. a harmadik ország biztonsági hatóságai által végzett adatfeldolgozás, amelynek pontos mértékét és következményeit Önre nézve nem ismerjük, amelyre nincs befolyásunk, és amelyről Ön esetleg nem szerezhet tudomást).

 

A feldolgozott adatok konkrét tárolási idejét mi nem tudjuk befolyásolni, azt a Google határozza meg. További információ a Google Analytics adatvédelmi szabályzatában található: https://policies.google.com/privacy.

 

Az alábbi linken elérhető böngészőbővítmény letöltésével és telepítésével megakadályozhatja, hogy a Google összegyűjtse és feldolgozza adatait: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

 1. Szociális médiaoldalaink használata

 

(1) A különböző közösségi hálózatokon és platformokon nyilvánosan elérhető profilokat tartunk fenn. Ezen profilok meglátogatása számos adatfeldolgozási műveletet indít el. A közösségi médiaoldalak használata során Ön nem köteles megadni nekünk személyes adatait. Ez azonban szükséges lehet az oldalaink egyes funkcióihoz. Ezek a funkciók nem vagy csak korlátozott mértékben állnak rendelkezésre, ha nem adja meg nekünk személyes adatait.

 

(2) A közösségi oldalak meglátogatása során az Ön személyes adatait nemcsak mi, hanem az adott közösségi hálózat üzemeltetői is gyűjtik, felhasználják és tárolják. Ez akkor is megtörténik, ha Önnek nincs profilja az adott közösségi hálózaton. Az egyes adatfeldolgozási műveletek és azok terjedelme az adott közösségi hálózat üzemeltetőjének függvényében eltérőek lehetnek, és számunkra nem feltétlenül nyomon követhetőek. Az Ön személyes adatainak gyűjtésével és tárolásával, valamint az adott közösségi hálózat üzemeltetője általi felhasználásuk típusával, terjedelmével és céljával kapcsolatos részleteket a közösségi hálózatok és platformok adatvédelmi nyilatkozataiban találhat:

 

 

(3) Az adott közösségi médiaoldal üzemeltetőjeként csak az Ön nyilvános profiljában tárolt információkat tekinthetjük meg, és csak akkor, ha Ön rendelkezik ilyen profillal. Ezen túlmenően a közösségi hálózat üzemeltetője anonim használati statisztikákat bocsát rendelkezésünkre, amelyeket arra használunk, hogy javítsuk a felhasználói élményt a közösségi oldalunk látogatása során. Mi nem férünk hozzá azokhoz a használati adatokhoz, amelyeket a közösségi hálózat üzemeltetője gyűjt a statisztikák elkészítéséhez. A közösségi hálózat mindenkori üzemeltetője kötelezettséget vállalt velünk szemben arra, hogy a GDPR értelmében elsődleges felelősséget vállal ezen adatok feldolgozásáért, teljesíti a GDPR szerinti összes kötelezettségét ezen adatok tekintetében, és az érintettek rendelkezésére bocsátja e kötelezettségvállalás alapvető rendelkezéseit. Ez az adatfeldolgozás a mi érdekeinket és az Ön jogos érdekeit szolgálja annak érdekében, hogy a közösségi oldalunk felkeresése során keletkező felhasználói élményt az egyes célcsoportokra szabottan javíthassuk. Az adatfeldolgozás jogalapja tehát a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

 

(4) Ha Ön a közösségi média oldalainkon keresztül lép kapcsolatba velünk (pl. saját posztok létrehozásával, valamelyik posztunkra való válaszadással vagy privát üzenetek küldésével), az Ön által megadott adatokat kizárólag az Önnel való kapcsolatfelvétel céljából kezeljük. Az adatgyűjtés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjai. A tárolt adatokat töröljük, amint azok tárolására már nincs szükség, vagy ha Ön kéri azok törlését; törvényes megőrzési kötelezettség esetén a tárolt adatok feldolgozását ennek megfelelően korlátozzuk.

 

VII. Adatbiztonság

 

(1) A weboldal látogatása során - az Ön böngészője által támogatott legmagasabb titkosítási szint kiegészítéseként - a széles körben elterjedt SSL- eljárást (Secure Socket Layer) használjuk. Ez általában 256 bites titkosítást jelent. Ha az Ön böngészője nem támogatja a 256 bites titkosítást, akkor helyette 128 bites v3 technológiát használunk. Azt, hogy weboldalunk egy-egy oldalát titkosított formában továbbítjuk-e, a böngészője alsó állapotsorában megjelenő kulcs vagy zár szimbólum zárt kijelzéséből láthatja.

 

(2) Megfelelő technikai és szervezési biztonsági intézkedéseket is alkalmazunk, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipuláció, részleges vagy teljes elvesztés, megsemmisülés vagy harmadik fél jogosulatlan hozzáférése ellen. Biztonsági intézkedéseinket a technológiai fejlődéssel összhangban folyamatosan fejlesztjük.

 

VII. Tiltakozás vagy az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása

 

(1) Ha Ön hozzájárult adatainak feldolgozásához, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ilyen visszavonás hatással van a személyes adatok feldolgozásának lehetőségeire, miután Ön a visszavonást a tudomásunkra hozta.

 

(2) Amennyiben az Ön személyes adatainak feldolgozását az érdekek mérlegelésére alapozzuk, Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen. Ez az eset áll fenn, ha az adatkezelés nem szükséges, különösen az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, amit minden esetben a funkciók alábbi leírásában mutatunk be. Az ilyen tiltakozás gyakorlása során kérjük, hogy indokolja meg, miért nem kezelhetjük az Ön személyes adatait továbbra is úgy, ahogyan azt eddig tettük. Az Ön indokolt tiltakozása esetén megvizsgáljuk a helyzetet, és vagy megszüntetjük vagy módosítjuk az adatfeldolgozást, vagy kifejtjük Önnek a kényszerítő erejű jogos indokainkat, amelyek alapján folytatjuk az adatfeldolgozást.

 

(3) Természetesen bármikor tiltakozhat személyes adatainak reklámozási és adatelemzési célból történő feldolgozása ellen. A reklámozással kapcsolatos tiltakozását a fenti elérhetőségeken keresztül teheti meg.

 

 1. Az Ön jogai

 

(1) Önnek a GDPR 15. cikke értelmében joga van tájékoztatást kérni az Ön általunk feldolgozott személyes adatairól. Ön tájékoztatást kérhet különösen az adatkezelés céljairól, a személyes adatok kategóriájáról, azon címzettek kategóriáiról, akiknek az adatait átadtuk vagy átadjuk, a tervezett tárolási időszakról, a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy a tiltakozáshoz való jogról, a panaszjogról, az Ön adatainak eredetéről, ha azokat nem mi gyűjtöttük, valamint az automatizált döntéshozatalról, beleértve a profilalkotást, és adott esetben annak részleteiről szóló érdemi információkról.

 

(2) Ön a GDPR 16. cikke értelmében kérheti az általunk tárolt személyes adatainak azonnali helyesbítését és kiegészítését. Ön a GDPR 17. cikke alapján jogosult kérni az általunk tárolt személyes adatainak törlését, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlásához, jogi kötelezettség teljesítéséhez, közérdekből vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges.

 

(3) A GDPR 18. cikke értelmében Ön jogosult kérni személyes adatai kezelésének korlátozását, ha Ön vitatja az adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, ha az adatokra már nincs szükségünk, Ön azonban igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy a GDPR 21. cikke értelmében Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

(4) A GDPR 20. cikke értelmében jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt formátumban megkapja, vagy kérni ezek továbbítását másik adatkezelő részére

 

(5) A GDPR 7. cikk (3) bekezdése értelmében Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jövőben nem folytathatjuk tovább a hozzájáruláson alapuló adatfeldolgozást.

 

(6) A GDPR 77. cikke értelmében panaszt tehet az illetékes felügyeleti hatóságnál az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban.

 

 1. A jelen adatvédelmi szabályzat hatálya és módosítása

 

(1) Ez az Adatvédelmi szabályzat jelenleg is hatályos és egy 2023. szeptemberi  változat.

 

(2) Weboldalunk és az azon elérhető ajánlatok továbbfejlesztése, illetve megváltozott jogi vagy hatósági követelmények miatt szükségessé válhat a jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása. Az aktuális adatvédelmi nyilatkozatot bármikor letöltheti és kinyomtathatja a https://www.bequiet.com/hu/privacy oldalon.