Nyomtatás

Gyártói garancia

Itt megtalálja a garanciális feltételekről szóló információkat. Egyrészt megtalálja minden be quiet! termékkategóriához tartozó garanciális időtartamot, másrészt átfogóbb információt kaphat az alábbi garanciális feltételekről.

A be quiet! termékpaletta áttekintése

Az alábbi lista tartalmazza a jelenlegi és korábbi modelleket a vonatkozó jótálássi idő feltüntetésével.

Termék kiválasztása

1. A garancia köre

1.1 A Listan GmbH (a továbbiakban: "Listan") garantálja ügyfeleinek, hogy a megvásárolt termékek – a vonatkozó jótállás hatálya alá tartozóak – anyag- és gyártási hibáktól mentesek. A jótállás nem érinti a törvényes jótállási igényeket, hanem további, független követeléseknyek nyújt alapot.

1.2 A jótállás csak a jótállási listán szereplő Listan termékekre terjed ki. Ezt olyan formában kell biztosítani, hogy azok az alkatrészek, amelyek dokumentáltan anyag- és gyártási hibák miatt a rendeltetésszerű használat és a használati utasítás betartása ellenére is hibásak, ingyenesen cserélhetők vagy megjavíthatók lehessenek. Alternatív megoldásként fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a hibás készüléket vagy a hibás összetevőket kicseréljük újabb generációs termékre vagy visszatérítsük a vételárat. A kicserélt eszközök a tulajdonunkba kerülnek. A szoftverre és a kézikönyvre a garancia nem terjed ki. A Listan viseli az Ügyfélnek visszaküldött áru költségeit az Ügyfél felé.

1.3 A garancia csak azon végfelhasználókra (fogyasztókra) vonatkozik, akik a terméket a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátoroktól szerezték be (első beszerzés). A garancia nem átruházható.

1.4 Jogosultak vagyunk technikai módosításokat (például firmware frissítéseket) eszközölni, amelyek túlmutatnak a javításon és a cserén, annak érdekében, hogy a készülék naprakész legyen a technológia aktuális állapota szerint. A vevő nem fog többletköltséget fizetni a szolgáltatásért. Ezzel együtt az ügyfél nem származtathat jogi követeléseket ebből eredően.

2. Garanciális időszak

Az érintett Listan termékek jótállási idejét az alábbi jótállási listán találja meg, és a vásárlási bizonylat dátumától számítandó (a vásárló által a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátortól történő eredeti beszerzéstől számítva). A garanciák nem eredményezhetik a jótállási időszak meghosszabbítását, és nem indítanak új jótállási időszakot. A telepített pótalkatrészek jótállási ideje a végberendezésre vonatkozó jótállási időszak végével esik egybe.

3. Feldolgozás

3.1 A jótállási igényeket csak akkor kell figyelembe venni, ha az eredeti számla vagy a vásárláskor kapott blokk egy példányát, valamint a készülékkel együtt a hibával kapcsolatos leírást is mellékelik. A vásárláskor kapott számlának tartalmaznia kell a vásárlás dátumát, a típus nevét és a kiskereskedő vagy a rendszerintegrátor teljes vállalati adatait, beleértve az adószámot vagy adóazonosítót. A megadott információnak teljesnek és jól olvashatónak kell lennie.

3.2 Rendkívül fontos, hogy a végfelhasználói garancia érvényesítése közvetlenül az ügyfél és a Listan között zajlik. A forgalmazó által támasztott garanciális igényeket a Listan nem fogadja el. A kereskedők által hibásan feldolgozott garanciavállalási ügyek esetén az ügyfél viseli a forgalmazó által elkövetett teljesítés hiányának kockázatát (például fizetésképtelenség miatt).

3.3 A vevő a következő címre kell küldje a kérdéses eszközt a garanciális ügyintézéshez:

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C
21509 Glinde

Németország
Hotline: 0800 0 736 736
Fax: +49 40 736 76 86 69

Más országok
Hotline: +49 40 736 76 86 44
Fax: +49 40 736 76 86 69

3.4 A gyors garanciális ügyintézés érdekében a következő lépéseket szükséges megtenni:

• A vevő kapcsolatba lép a Listannal vagy a webes űrlap segítségével, vagy az erre a célra megadott telefonszámon, majd előkészíti a 3.1-es pontban részletezett dokumentumokat.

 • A vevő elküldi a hibás terméket (tartozékok nélkül) és a 3.1 pontban említett dokumentumokat a Listan címére, ahol a garanciaigényt azonnal megvizsgálják és feldolgozzák. A szállítás költsége a vevőt terheli, a címzett által történő fizetéssel feladott csomagok átvételét a Listan megtagadja.

• A vizsgálat befejeztével a termék kicserélésre kerül vagy a Listan javítja, majd visszaküldésre kerül a vevőnek a Listan költségén. Ha a garanciaigény nem volt valós (ld. 4-es pont: Jótállás alóli kizárás), akkor a termék javítás nélkül kerül visszaküldésre, mellékelve a részletes vizsgálati dokumentációt.

4. Jótállás alóli kizárás

4.1 A jótállás nem érvényes, ha:

 • Ha a termék meghibásodott vagy megsemmisült erőhatás vagy környezeti behatásoknak köszönhetően (páratartalom, hő, áramütés, túlzott terhelés, por vagy hasonló)
 • Ha a terméket olyan körülmények között tárolták vagy üzemeltették, amelyre a technikai specifikációk nem terjednek ki a termék műszaki leírásában.
 • Ha a sérülés helytelen használat eredménye.
 • Ha a készüléket előzetes engedély nélkül kinyitották, javították vagy módosították.
 • Ha a készülék bármilyen mechanikai sérülést szenvedett.
 • Ha a sorozatszám matricáját eltávolították vagy nem olvasható (csak tápegységek, vízhűtések és házak esetén).
 • Olyan különálló összetevőkre vonatkozóan, amelyeknél lehet számítani használatból eredő vagy természetes kopásra és elhasználódásra.

4.2 Részben vagy teljes egészében szétszerelt vagy manipulált termékeket nem lehet garanciális igén alapján benyújtani vagy elküldeni.

 

5. Szervizelési hibák

Ha a hibát harmadik féltől származó termékek (szoftvertelepítés, vírus stb.) telepítése okozta, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a felmerült kiadásokat kiszámlázzuk a vevőnek, vagy jótállási igényét elutasítsuk. 

 

6. Kiegészítő rendelkezések

6.1 A fent említett feltételek teljes mértékben szabályozzák a garanciális irányelveket. Abban az esetben, ha a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első beszerzéshez kapcsolódóan) a kötelező jogszabályi rendelkezések (irányelvek) szélesebb körű jogokat biztosítanak, akkor azok az irányelvek érvényesülnek a jelen garancia rendelkezései felett.

6.2 A jótállások igénybevételére vonatkozó kiterjedtebb igényeket ezekkel a garanciális feltételekkel nem lehet megalapozni.

6.3 A következők az Európai Unió vásárlói számára érvényesek: Az egyszerű gondatlanságra vonatkozó kárenyhítési követelések kizárhatók, kivéve, ha

 • az alapvető szerződéses kötelezettségeket megsértik
 • személyi sérülés történt
 • érint egy kötelező erejű, nemzeti termékfelelősségi törvényt
 • az egyszerű gondatlanság miatt a felelősség korlátozása más okokból jogilag nem megengedett.

Gondatlanság esetén a kártérítés összegét az előre látható károkra kell korlátozni, feltéve, hogy az alapvető szerződéses kötelezettségeket nem sértették meg.

6.4 Az Európai Unión kívüli ügyfelekre az alábbiak nem vonatkoznak: a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első vásárlás esetén) a közvetlen és közvetett károk, beleértve az elvesztett nyereséget és a hibák miatti következményes károkat is.

 

Hibák és kihagyások kivételével

© 2021 Listan GmbH, Germany