Nyomtatás

Garancia

Itt megtalálja a garanciális feltételekről szóló információkat. Egyrészt megtalálja minden be quiet! termékkategóriához tartozó garanciális időtartamot, másrészt átfogóbb információt kaphat az alábbi garanciális feltételekről.

A be quiet! termékpaletta áttekintése

Az alábbi lista tartalmazza a jelenlegi és korábbi modelleket a vonatkozó jótálássi idő feltüntetésével.

Jelenlegi szériák:

TerméksorozatokJótállási idő (év)
Tápok
DARK POWER PRO 1210
DARK POWER 1210
STRAIGHT POWER 115
PURE POWER 115
SFX L POWER3
SFX POWER 22
TFX POWER 22
SYSTEM POWER 93
Gépházak
DARK BASE3
SILENT BASE3
PURE BASE3
Vízhűtések
SILENT LOOP 23
PURE LOOP3
CPU hűtők
DARK ROCK3
SHADOW ROCK3
PURE ROCK3
Házventilátorok
SILENT WINGS 33
SHADOW WINGS 23
PURE WINGS 23
Kiegészítők
POWER CABLE3
WINDOW SIDE PANEL3

Korábbi szériák:

TerméksorozatJótállási idő (év)
DARK POWER PRO 115
DARK POWER PRO 105
DARK POWER PRO P93
DARK POWER PRO P83
DARK POWER PRO P73
STRAIGHT POWER 105
STRAIGHT POWER E95
STRAIGHT POWER E83
STRAIGHT POWER E73
STRAIGHT POWER E63
POWER ZONE5
PURE POWER 103
PURE POWER 93
PURE POWER L83
PURE POWER L72
PURE POWER L62
SFX POWER2
TFX POWER2
SYSTEM POWER 83
SYSTEM POWER 73
NOTEBOOK POWER3
SILENT LOOP3
SILENT WINGS 23
SILENT WINGS USC3
SILENT WINGS PWM3
SILENT WINGS PCGH3
SILENT WINGS PURE3
SHADOW WINGS3

 

 

1. A garancia köre

1.1 A Listan GmbH (a továbbiakban: "Listan") garantálja ügyfeleinek, hogy a megvásárolt termékek – a vonatkozó jótállás hatálya alá tartozóak – anyag- és gyártási hibáktól mentesek. A jótállás nem érinti a törvényes jótállási igényeket, hanem további, független követeléseknyek nyújt alapot.

1.2 A jótállás csak a jótállási listán szereplő Listan termékekre terjed ki. Ezt olyan formában kell biztosítani, hogy azok az alkatrészek, amelyek dokumentáltan anyag- és gyártási hibák miatt a rendeltetésszerű használat és a használati utasítás betartása ellenére is hibásak, ingyenesen cserélhetők vagy megjavíthatók lehessenek. Alternatív megoldásként fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a hibás készüléket vagy a hibás összetevőket kicseréljük újabb generációs termékre vagy visszatérítsük a vételárat. A kicserélt eszközök a tulajdonunkba kerülnek. A szoftverre és a kézikönyvre a garancia nem terjed ki. A Listan viseli az Ügyfélnek visszaküldött áru költségeit az Ügyfél felé.

1.3 A garancia csak azon végfelhasználókra (fogyasztókra) vonatkozik, akik a terméket a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátoroktól szerezték be (első beszerzés). A garancia nem átruházható.

1.4 Jogosultak vagyunk technikai módosításokat (például firmware frissítéseket) eszközölni, amelyek túlmutatnak a javításon és a cserén, annak érdekében, hogy a készülék naprakész legyen a technológia aktuális állapota szerint. A vevő nem fog többletköltséget fizetni a szolgáltatásért. Ezzel együtt az ügyfél nem származtathat jogi követeléseket ebből eredően.

2. Garanciális időszak

Az érintett Listan termékek jótállási idejét az alábbi jótállási listán találja meg, és a vásárlási bizonylat dátumától számítandó (a vásárló által a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátortól történő eredeti beszerzéstől számítva). A garanciák nem eredményezhetik a jótállási időszak meghosszabbítását, és nem indítanak új jótállási időszakot. A telepített pótalkatrészek jótállási ideje a végberendezésre vonatkozó jótállási időszak végével esik egybe.

3. Feldolgozás

3.1 A jótállási igényeket csak akkor kell figyelembe venni, ha az eredeti számla vagy a vásárláskor kapott blokk egy példányát, valamint a készülékkel együtt a hibával kapcsolatos leírást is mellékelik. A vásárláskor kapott számlának tartalmaznia kell a vásárlás dátumát, a típus nevét és a kiskereskedő vagy a rendszerintegrátor teljes vállalati adatait, beleértve az adószámot vagy adóazonosítót. A megadott információnak teljesnek és jól olvashatónak kell lennie.

3.2 Rendkívül fontos, hogy a végfelhasználói garancia érvényesítése közvetlenül az ügyfél és a Listan között zajlik. A forgalmazó által támasztott garanciális igényeket a Listan nem fogadja el. A kereskedők által hibásan feldolgozott garanciavállalási ügyek esetén az ügyfél viseli a forgalmazó által elkövetett teljesítés hiányának kockázatát (például fizetésképtelenség miatt).

3.3 A vevő a következő címre kell küldje a kérdéses eszközt a garanciális ügyintézéshez:

Listan GmbH
Wilhelm-Bergner-Str. 11C
21509 Glinde

Németország
Hotline: 0800 0 736 736
Fax: +49 40 736 76 86 69

Más országok
Hotline: +49 40 736 76 86 44
Fax: +49 40 736 76 86 69

3.3 A garanciális igények gyors feldolgozása érdekében a következő lépésekre van szükség:

 • Az ügyfél telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kapcsolatba lép a Listannal, és előkészíti a 3.1. pontban említett dokumentumokat. Az ügyfél a hívás közben vagy e-mailben megkérjük, hogy visszaküldje a hibás terméket a Listan számára.
 • Az ügyfél ezután köteles elküldeni a hibás terméket (tartozékok nélkül) és a 3.1. pontban felsorolt dokumentumokat, ahol a jótállási kérelmet azonnal megvizsgálják és feldolgozzák. A hiányos csomagokat feldolgozás nélkül vissza kell küldeni az ügyfélnek. A végfelhasználó viseli a Listanhoz történő szállítás költségeit.
 • A vizsgálat befejezése után a terméket Listannak ki kell cserélnie vagy ki kell javítania, ezt követően pedig vissza kell küldeni az ügyfélnek a Listan költségén. Ha megállapítást nyer, hogy a jótállási kérelem érvénytelen (lásd 4. szakasz: a jótállás alóli kizárás), akkor a csomagot a részletes vizsgálati jelentéssel együtt javítás nélkül vissza kell küldeni.

4. Jótállás alóli kizárás

4.1 A jótállás nem érvényes, ha:

 • Ha a termék meghibásodott vagy megsemmisült erőhatás vagy környezeti behatásoknak köszönhetően (páratartalom, hő, áramütés, túlzott terhelés, por vagy hasonló)
 • Ha a terméket olyan körülmények között tárolták vagy üzemeltették, amelyre a technikai specifikációk nem terjednek ki a termék műszaki leírásában.
 • Ha a sérülés helytelen használat eredménye.
 • Ha a készüléket előzetes engedély nélkül kinyitották, javították vagy módosították.
 • Ha a készülék bármilyen mechanikai sérülést szenvedett.
 • Ha a sorozatszám matricáját eltávolították vagy nem olvasható (csak tápegységek, vízhűtések és házak esetén).
 • Olyan különálló összetevőkre vonatkozóan, amelyeknél lehet számítani használatból eredő vagy természetes kopásra és elhasználódásra.

4.2 Részben vagy teljes egészében szétszerelt vagy manipulált termékeket nem lehet garanciális igén alapján benyújtani vagy elküldeni.

 

5. Szervizelési hibák

Ha a hibát harmadik féltől származó termékek (szoftvertelepítés, vírus stb.) telepítése okozta, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a felmerült kiadásokat kiszámlázzuk a vevőnek, vagy jótállási igényét elutasítsuk. 

 

6. Kiegészítő rendelkezések

6.1 A fent említett feltételek teljes mértékben szabályozzák a garanciális irányelveket. Abban az esetben, ha a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első beszerzéshez kapcsolódóan) a kötelező jogszabályi rendelkezések (irányelvek) szélesebb körű jogokat biztosítanak, akkor azok az irányelvek érvényesülnek a jelen garancia rendelkezései felett.

6.2 A jótállások igénybevételére vonatkozó kiterjedtebb igényeket ezekkel a garanciális feltételekkel nem lehet megalapozni.

6.3 A következők az Európai Unió vásárlói számára érvényesek: Az egyszerű gondatlanságra vonatkozó kárenyhítési követelések kizárhatók, kivéve, ha

 • az alapvető szerződéses kötelezettségeket megsértik
 • személyi sérülés történt
 • érint egy kötelező erejű, nemzeti termékfelelősségi törvényt
 • az egyszerű gondatlanság miatt a felelősség korlátozása más okokból jogilag nem megengedett.

Gondatlanság esetén a kártérítés összegét az előre látható károkra kell korlátozni, feltéve, hogy az alapvető szerződéses kötelezettségeket nem sértették meg.

6.4 Az Európai Unión kívüli ügyfelekre az alábbiak nem vonatkoznak: a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első vásárlás esetén) a közvetlen és közvetett károk, beleértve az elvesztett nyereséget és a hibák miatti következményes károkat is.

 

Hibák és kihagyások kivételével

© 2018 Listan GmbH, Germany