Nyomtatás

Garancia

Itt megtalálja a garanciális feltételekről szóló információkat. Egyrészt megtalálja minden be quiet! termékkategóriához tartozó garanciális időtartamot, másrészt átfogóbb információt kaphat az alábbi garanciális feltételekről.

A be quiet! termékpaletta áttekintése

Az alábbi lista tartalmazza a jelenlegi és korábbi modelleket a vonatkozó jótálássi idő feltüntetésével.

Jelenlegi szériák:

Terméksorozatok Jótállási idő (év)
Tápok
DARK POWER PRO 11 5
STRAIGHT POWER 10 5
POWER ZONE 5
PURE POWER 11 5
SFX L POWER 3
SFX POWER 2 2
TFX POWER 2 2
SYSTEM POWER 8 3
Gépházak
DARK BASE 3
SILENT BASE 3
PURE BASE 3
CPU hűtők
DARK ROCK 3
SHADOW ROCK 3
PURE ROCK 3
Water Cooler
SILENT LOOP 3
Házventilátorok
SILENT WINGS 3 3
SHADOW WINGS 2 3
PURE WINGS 2 3
Kiegészítők
POWER CABLE 3
WINDOW SIDE PANEL 3

Korábbi szériák:

Terméksorozat Jótállási idő (év)
DARK POWER PRO 10 5
DARK POWER PRO P9 3
DARK POWER PRO P8 3
DARK POWER PRO P7 3
STRAIGHT POWER E9 5
STRAIGHT POWER E8 3
STRAIGHT POWER E7 3
STRAIGHT POWER E6 3
PURE POWER 9 3
PURE POWER L8 3
PURE POWER L7 2
PURE POWER L6 2
SFX POWER 2
TFX POWER 2
SYSTEM POWER 7 3
NOTEBOOK POWER 3
SILENT WINGS 2 3
SILENT WINGS USC 3
SILENT WINGS PWM 3
SILENT WINGS PCGH 3
SILENT WINGS PURE 3
SHADOW WINGS 3

 

1. A garancia köre

1.1 A Listan GmbH (a továbbiakban: "Listan") garantálja ügyfeleinek, hogy a megvásárolt termékek – a vonatkozó jótállás hatálya alá tartozóak – anyag- és gyártási hibáktól mentesek. A jótállás nem érinti a törvényes jótállási igényeket, hanem további, független követeléseknyek nyújt alapot.

1.2 A jótállás csak a jótállási listán szereplő Listan termékekre terjed ki. Ezt olyan formában kell biztosítani, hogy azok az alkatrészek, amelyek dokumentáltan anyag- és gyártási hibák miatt a rendeltetésszerű használat és a használati utasítás betartása ellenére is hibásak, ingyenesen cserélhetők vagy megjavíthatók lehessenek. Alternatív megoldásként fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a hibás készüléket vagy a hibás összetevőket kicseréljük újabb generációs termékre vagy visszatérítsük a vételárat. A kicserélt eszközök a tulajdonunkba kerülnek. A szoftverre és a kézikönyvre a garancia nem terjed ki. A Listan viseli az Ügyfélnek visszaküldött áru költségeit az Ügyfél felé.

1.3 A garancia csak azon végfelhasználókra (fogyasztókra) vonatkozik, akik a terméket a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátoroktól szerezték be (első beszerzés). A garancia nem átruházható.

1.4 Jogosultak vagyunk technikai módosításokat (például firmware frissítéseket) eszközölni, amelyek túlmutatnak a javításon és a cserén, annak érdekében, hogy a készülék naprakész legyen a technológia aktuális állapota szerint. A vevő nem fog többletköltséget fizetni a szolgáltatásért. Ezzel együtt az ügyfél nem származtathat jogi követeléseket ebből eredően.

2. Garanciális időszak

Az érintett Listan termékek jótállási idejét az alábbi jótállási listán találja meg, és a vásárlási bizonylat dátumától számítandó (a vásárló által a kiskereskedőtől vagy a rendszerintegrátortól történő eredeti beszerzéstől számítva). A garanciák nem eredményezhetik a jótállási időszak meghosszabbítását, és nem indítanak új jótállási időszakot. A telepített pótalkatrészek jótállási ideje a végberendezésre vonatkozó jótállási időszak végével esik egybe.

3. Feldolgozás

3.1 A jótállási igényeket csak akkor kell figyelembe venni, ha az eredeti számla vagy a vásárláskor kapott blokk egy példányát, valamint a készülékkel együtt a hibával kapcsolatos leírást is mellékelik. A vásárláskor kapott számlának tartalmaznia kell a vásárlás dátumát, a típus nevét és a kiskereskedő vagy a rendszerintegrátor teljes vállalati adatait, beleértve az adószámot vagy adóazonosítót. A megadott információnak teljesnek és jól olvashatónak kell lennie.

3.2 Rendkívül fontos, hogy a végfelhasználói garancia érvényesítése közvetlenül az ügyfél és a Listan között zajlik. A forgalmazó által támasztott garanciális igényeket a Listan nem fogadja el. A kereskedők által hibásan feldolgozott garanciavállalási ügyek esetén az ügyfél viseli a forgalmazó által elkövetett teljesítés hiányának kockázatát (például fizetésképtelenség miatt).

3.3 A vevő a következő címre kell küldje a kérdéses eszközt a garanciális ügyintézéshez:

Listan GmbH
Biedenkamp 3B
D-21509 Glinde

Németország
Hotline: 0800 0 736 736
Fax: 040 736 76 86 69

Más országok
Hotline: +49 (0) 40 736 76 86 44
Fax: +49 (0) 40 736 76 86 69

3.3 A garanciális igények gyors feldolgozása érdekében a következő lépésekre van szükség:

 • Az ügyfél telefonos ügyfélszolgálaton keresztül kapcsolatba lép a Listannal, és előkészíti a 3.1. pontban említett dokumentumokat. Az ügyfél a hívás közben vagy e-mailben megkérjük, hogy visszaküldje a hibás terméket a Listan számára.
 • Az ügyfél ezután köteles elküldeni a hibás terméket (tartozékok nélkül) és a 3.1. pontban felsorolt dokumentumokat, ahol a jótállási kérelmet azonnal megvizsgálják és feldolgozzák. A hiányos csomagokat feldolgozás nélkül vissza kell küldeni az ügyfélnek. A végfelhasználó viseli a Listanhoz történő szállítás költségeit.
 • A vizsgálat befejezése után a terméket Listannak ki kell cserélnie vagy ki kell javítania, ezt követően pedig vissza kell küldeni az ügyfélnek a Listan költségén. Ha megállapítást nyer, hogy a jótállási kérelem érvénytelen (lásd 4. szakasz: a jótállás alóli kizárás), akkor a csomagot a részletes vizsgálati jelentéssel együtt javítás nélkül vissza kell küldeni.

4. Jótállás alóli kizárás

4.1 A jótállás nem érvényes, ha:

 • Ha a termék meghibásodott vagy megsemmisült erőhatás vagy környezeti behatásoknak köszönhetően (páratartalom, hő, áramütés, túlzott terhelés, por vagy hasonló)
 • Ha a terméket olyan körülmények között tárolták vagy üzemeltették, amelyre a technikai specifikációk nem terjednek ki a termék műszaki leírásában.
 • Ha a sérülés helytelen használat eredménye.
 • Ha a készüléket előzetes engedély nélkül kinyitották, javították vagy módosították
 • Ha a készülék bármilyen mechanikai sérülést szenvedett.
 • Ha a sorozatszám matricáját eltávolították vagy nem olvasható (csak tápegységek és házak esetén)
 • Olyan különálló összetevőkre vonatkozóan, amelyeknél lehet számítani használatból eredő vagy természetes kopásra és elhasználódásra.

4.2 Részben vagy teljes egészében szétszerelt vagy manipulált termékeket nem lehet garanciális igén alapján benyújtani vagy elküldeni.

 

5. Szervizelési hibák

Ha a hibát harmadik féltől származó termékek (szoftvertelepítés, vírus stb.) telepítése okozta, akkor fenntartjuk a jogot, hogy a felmerült kiadásokat kiszámlázzuk a vevőnek, vagy jótállási igényét elutasítsuk. 

 

6. Kiegészítő rendelkezések

6.1 A fent említett feltételek teljes mértékben szabályozzák a garanciális irányelveket. Abban az esetben, ha a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első beszerzéshez kapcsolódóan) a kötelező jogszabályi rendelkezések (irányelvek) szélesebb körű jogokat biztosítanak, akkor azok az irányelvek érvényesülnek a jelen garancia rendelkezései felett.

6.2 A jótállások igénybevételére vonatkozó kiterjedtebb igényeket ezekkel a garanciális feltételekkel nem lehet megalapozni.

6.3 A következők az Európai Unió vásárlói számára érvényesek: Az egyszerű gondatlanságra vonatkozó kárenyhítési követelések kizárhatók, kivéve, ha

 • az alapvető szerződéses kötelezettségeket megsértik
 • személyi sérülés történt
 • érint egy kötelező erejű, nemzeti termékfelelősségi törvényt
 • az egyszerű gondatlanság miatt a felelősség korlátozása más okokból jogilag nem megengedett.

Gondatlanság esetén a kártérítés összegét az előre látható károkra kell korlátozni, feltéve, hogy az alapvető szerződéses kötelezettségeket nem sértették meg.

6.4 Az Európai Unión kívüli ügyfelekre az alábbiak nem vonatkoznak: a vásárlás helyén (a végfelhasználó általi első vásárlás esetén) a közvetlen és közvetett károk, beleértve az elvesztett nyereséget és a hibák miatti következményes károkat is.

 

Hibák és kihagyások kivételével

© 2018 Listan GmbH, Germany