Szabályok

1. Támogató
A játék a Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Str. 11C, 21509 Glinde, Germany szervezésében kerül megrendezésre.


2. Jogosultság

Minden, bequiet weboldalát meglátogató személy, aki a jelentkezés pillanatában betöltötte a 18. életévét, jogosult nevezni a játékba.

A Listan GmbH alkalmazottai és hozzátartozóik nem jogosultak a játékban való részvételre.


3. Részvétel

A játékban való részvétel a be quiet! honlapján keresztül valósul meg, a www.bequiet.com webcímen.

A részvétel feltétele, hogy a jelentkezők megadják teljes nevüket és valós e-mail címüket, megerősítsék a részvételi feltételek elfogadását és a “Küldés” gomb megnyomásával benyújtsák jelentkezésüket. A résztvevők felelősséget vállalnak személyes adataik, különösen e-mail címük valódiságáért. Azok a résztvevők, akik érvénytelen elérhetőségi adatokat nyújtanak be, kizárásra kerülnek. A sorsoláson egy fő csak egyszer vehet részt.

A játékban való részvétel nem vásárláshoz kötött, nem jár egyéb kötelezettséggel, valamint nem szükséges hozzá beleegyezni marketinganyagok fogadásába.

A promócióban való részvétellel a jelentkező elfogadja a játék hivatalos szabályzatát és a részvétel feltételeit.


4. A játék időtartama

A játék 2023. november 14-28-ig tart. A játék 2023. november 28-én éjfélkor zárul.
A nyertesek listáját 2023. december 12-ig tesszük közzé.


5. A díj odaítélésének folyamata
Mindazon játékosok, akik a kiírást pontosan követve jelentkeznek az épp aktuális (1-8.) játékhét időtartamán belül, részt vesznek a sorsoláson. A jelentkezési lapnak be kell érkeznie a megadott határidőig, és egy visszaigazoló email nyugtázza elektronikusan, hogy határidőn belül történt a beküldés. A nyertesek véletlenszerűen kerülnek kisorsolásra a Listan által. A nyertesek kisorsolása az aktuális játékhét lezárása után hat munkanapon belül megtörténik.    


6. A nyertesek értesítése
A nyerteseket a megadott e-mail címen, illetve a be quiet! hivatalos honlapján értesítjük. Az e-mailben elküldött értesítést követően a nyerteseknek két hét áll rendelkezésükre postacímük és telefonszámuk elküldésére a Listan GmbH részére a nyeremény postázásához. Amennyiben ezt az információt nem közlik időben, úgy elesnek a nyereménytől. Abban az esetben is elveszítik jogosultságukat a nyereményre, amennyiben a nyeremény kézbesítése a játékos hibájából nem lehetséges.


7. Nyeremények

1 db Dark Base 701


8. Közzététel
A résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a Listan GmbH listázza a nyerteseket vezeték- és keresztnévvel a www.bequiet.com honlapon.


9. Személyes adatok kezelése

A játék során a résztvevők egyes személyes adatai összegyűjtésre kerülnek a 3-as pontnak megfelelően (vezetéknév, keresztnév, IP cím, születési dátum, e-mail cím, illetve a nyertesek postacíme). A szervező ezeket az adatokat kizárólag a játék lebonyolításának céljából tárolja és használja fel, és a játék végeztével törlésre kerülnek, kivéve ha kötelező tárolási feltétel merül fel.

A résztvevők bármikor kérhetik személyes adataik zárolását vagy törlését. Az adatok azonnal törlésre kerülnek, kivéve ha kötelező tárolási feltétel merül fel.

Amennyiben egy résztvevő kéri adatai zárolását vagy törlését, megszűnik a játékban való további részvételének lehetősége.

További kérdésekben általános adatvédelmi elveink az irányadóak, melyi itt található (***).


10. Etikai szabályok
A Listan GmbH fenntartja a jogot, hogy bárkit kizárjon a játékból, akiről bebizonyosodik, hogy manipulálja, vagy megkísérli manipulálni a jelentkezési folyamatot vagy a sorsolást, és/vagy megsérti a részvételi feltételeket.


11. Mentesítési záradék
A Listan GmbH fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint előzetes bejelentés vagy indokolás nélkül, előre nem látható körülmények miatt megszüntesse vagy idő előtt befejezze a játékot vagy a sorsolást. Ez különösen akkor érvényes, ha a promóció nem kivitelezhető a tervek szerint, például szoftver- vagy hardverhiba és/vagy a promóció szabályszerű végrehajtását befolyásoló egyéb technikai és/vagy jogi okok miatt.


12. Felelősség
Minden, a játékot érintő kérdést, észrevételt vagy panaszt közvetlenül és kizárólag a Listan GmbH-nak kell jelezni.


13. Jogorvoslat
A bírósági döntés jogerős.


14. Joghatóság

A promóció kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik.

A Listan GmbH összes, a nyereményjátékból eredő kötelezettsége a nyeremények kézbesítése után megszűnik, amennyiben a részvételi feltételekből eredően ez nem következik be korábbi időpontban.

A Listan GmbH nem vállal felelősséget a nyeremények anyaghibáiért és/vagy hibás működéséért.

A Listan GmbH bármikor megváltoztathatja a részvétel feltételeket a résztvevők e-mailben történő értesítésének kötelezettsége mellett.