Szabályok

1. Támogató
A játék a Listan GmbH, Biedenkamp 3a, 21509 Glinde, Germany szervezésében kerül megrendezésre.


2. Jogosultság

Minden, bequiet weboldalát meglátogató személy, aki a jelentkezés pillanatában betöltötte a 18. életévét, jogosult nevezni a játékba.

A Listan GmbH alkalmazottai és hozzátartozóik nem jogosultak a játékban való részvételre.


3. Részvétel

A játékban való részvétel a be quiet! honlapján keresztül valósul meg, a www.bequiet.com webcímen.

A részvétel feltétele, hogy a jelentkezők megadják teljes nevüket és valós e-mail címüket, megerősítsék a részvételi feltételek elfogadását és a “Küldés” gomb megnyomásával benyújtsák jelentkezésüket. A résztvevők felelősséget vállalnak személyes adataik, különösen e-mail címük valódiságáért. Azok a résztvevők, akik érvénytelen elérhetőségi adatokat nyújtanak be, kizárásra kerülnek. A sorsoláson egy fő csak egyszer vehet részt.

A játékban való részvétel nem vásárláshoz kötött, nem jár egyéb kötelezettséggel, valamint nem szükséges hozzá beleegyezni marketinganyagok fogadásába.

A promócióban való részvétellel a jelentkező elfogadja a játék hivatalos szabályzatát és a részvétel feltételeit.


4. A játék időtartama

A játék 2019. február 19-től 2019. március 5-ig tart, és pontosan 2019. március 5-én, 23:59-kor zárul.

Győztesek kihirdetése: 2019. március 8.


5. A díj odaítélésének folyamata
Minden résztvevő, aki a játék hivatalos ideje alatt benyújtja jelentkezését, részt vesz a sorsoláson. A jelentkezésnek a megadott határidőn belül kell beérkeznie, amelyet követően elektronikusan, e-mailben kerül igazolásra, hogy a jelentkezés a megadott határidőn belül megtörtént. A nyerteseket a Listan GmbH véletlenszerűen választja ki. A szervező a díj odaítélését a jelentkezési határidő lejártát követően hat munkanapon belül köteles lebonyolítani.


6. A nyertesek értesítése
A nyerteseket a megadott e-mail címen, illetve a be quiet! hivatalos honlapján értesítjük. Az e-mailben elküldött értesítést követően a nyerteseknek két hét áll rendelkezésükre postacímük és telefonszámuk elküldésére a Listan GmbH részére a nyeremény postázásához. Amennyiben ezt az információt nem közlik időben, úgy elesnek a nyereménytől. Abban az esetben is elveszítik jogosultságukat a nyereményre, amennyiben a nyeremény kézbesítése a játékos hibájából nem lehetséges.


7. Nyeremények

A nyereményjáték díjai a be quiet! különböző termékei és ajándéktárgyai.

Négy darab Dark Base 700 White Edition, limitált szériás ház kerül kisorsolásra.

Amennyiben bármilyen okból az eredetileg meghirdetett nyeremény nem elérhető (modellváltozás, időszakos termék, eltérő színváltozat stb.), akkor egy hasonló termékkel kerül helyettesítésre.

A nyeremények készpénzre nem válthatók.


8. Közzététel
A résztvevők beleegyezésüket adják, hogy a Listan GmbH listázza a nyerteseket vezeték- és keresztnévvel a www.bequiet.com honlapon.


9. Személyes adatok kezelése

A játék során a résztvevők egyes személyes adatai összegyűjtésre kerülnek a 3-as pontnak megfelelően (vezetéknév, keresztnév, IP cím, születési dátum, e-mail cím, illetve a nyertesek postacíme). A szervező ezeket az adatokat kizárólag a játék lebonyolításának céljából tárolja és használja fel, és a játék végeztével törlésre kerülnek, kivéve ha kötelező tárolási feltétel merül fel.

A résztvevők bármikor kérhetik személyes adataik zárolását vagy törlését. Az adatok azonnal törlésre kerülnek, kivéve ha kötelező tárolási feltétel merül fel.

Amennyiben egy résztvevő kéri adatai zárolását vagy törlését, megszűnik a játékban való további részvételének lehetősége.

További kérdésekben általános adatvédelmi elveink az irányadóak, melyi itt található (***).


10. Etikai szabályok
A Listan GmbH fenntartja a jogot, hogy bárkit kizárjon a játékból, akiről bebizonyosodik, hogy manipulálja, vagy megkísérli manipulálni a jelentkezési folyamatot vagy a sorsolást, és/vagy megsérti a részvételi feltételeket.


11. Mentesítési záradék
A Listan GmbH fenntartja magának a jogot, hogy szükség szerint előzetes bejelentés vagy indokolás nélkül, előre nem látható körülmények miatt megszüntesse vagy idő előtt befejezze a játékot vagy a sorsolást. Ez különösen akkor érvényes, ha a promóció nem kivitelezhető a tervek szerint, például szoftver- vagy hardverhiba és/vagy a promóció szabályszerű végrehajtását befolyásoló egyéb technikai és/vagy jogi okok miatt.


12. Felelősség
Minden, a játékot érintő kérdést, észrevételt vagy panaszt közvetlenül és kizárólag a Listan GmbH-nak kell jelezni.


13. Jogorvoslat
A bírósági döntés jogerős.


14. Joghatóság

A promóció kizárólag a Német Szövetségi Köztársaság jogszabályainak hatálya alá tartozik.

A Listan GmbH összes, a nyereményjátékból eredő kötelezettsége a nyeremények kézbesítése után megszűnik, amennyiben a részvételi feltételekből eredően ez nem következik be korábbi időpontban.

A Listan GmbH nem vállal felelősséget a nyeremények anyaghibáiért és/vagy hibás működéséért.

A Listan GmbH bármikor megváltoztathatja a részvétel feltételeket a résztvevők e-mailben történő értesítésének kötelezettsége mellett.