Stopka

Dane firmy

be quiet! jest marką firmy Listan GmbH & Co. KG.

Listan Poland sp. z o.o.
ul. Drzeworytników 66
01-385 Warszawa
tel. +48 22 664 20 58, 664 80 22
fax. +48 22 666 30 41
info@listan.pl

Listan GmbH & Co. KG
Biedenkamp 3A
D-21509 Glinde
Germany

UID DE 217 909 278

 

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek 
7:30 – 16:00.

 

Prawa autorskie

Każdy projekt strony, tekst oraz grafika chronione są prawem autorskim. LISTAN GmbH & Co. KG zastrzega sobie wszelkie prawa do nich. Kopiowanie, przetwarzanie, w tym drukowanie na papierze całej strony lub jej fragmentów jest dozwolone wyłącznie w celu złożenia zamówienia lub korzystania ze strony jako źródła zakupu. 
Wykorzystanie materiałów i informacji zawartych na stronie internetowej do innych celów, w tym powielanie, sprzedaż, zmiana i publikowanie w innym celu niż wskazany powyżej są zabronione, chyba że LISTAN GmbH & Co. KG zatwierdzi z wyprzedzeniem takie zastosowanie w formie pisemnej.

 

Realizacja techniczna - Content Management System

Strona jest administrowana z pomocą Content Management and Cross Media Publishing System of ContentServ GmbH.

ContentServ GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 1 
85296 Rohrbach 
info@contentserv.com
www.contentserv.com