Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych i informacje o ochronie danych

 

Poniżej poinformujemy Cię o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz kontaktu z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub WhatsApp. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być z Tobą osobiście powiązane, np.: imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

 

zI. Nazwisko i dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej i inspektora ochrony danych

 

(1) Osoba odpowiedzialna zgodnie z art. 4 Paragraf 7 podstawowego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) to Listan GmbH, Wilhelm-Bergner-Straße 11C, 21509 Glinde, telefon: +49 40 736 76 86 44, e-mail: info@bequiet.com, zobacz nasze impressum na https://www.bequiet.com/pl/imprint.

 

(2) Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem

 

Jens Borchardt, LL.M.

Certyfikowany inspektor ochrony danych (TÜV)

SCHLUTIUS Data Privacy & Compliance GmbH

Ludwig-Erhard-Strasse 1

20495 Hamburg

j.borchardt@schlutius-privacy.de

 

 lub nasz adres z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.

 

 1. Informacje o gromadzeniu i przekazywaniu danych osobowych

 

 1. Przepisy podstawowe

 

(1) Gromadzimy Państwa dane osobowe jako klienta, zainteresowanej strony lub dostawcy tylko wtedy, gdy przekażecie je nam e-mailem, pocztą lub telefonicznie. Następnie zbieramy informacje, które pojawiają się, gdy się z nami kontaktujesz. Dotyczy to w szczególności podanych imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, a także daty i powodu kontaktu. Zebrane od Ciebie dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu dostarczenia Ci pożądanych produktów lub usług (podstawa prawna art. 6 ust.1 litera b RODO) lub w innych celach, na które wyraziliście zgodę (podstawa prawna art. 6 ust.1 litera a RODO) i które są opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas, stosuje się art. 6 ust. 1 litera c RODO jako podstawa prawna. Jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej oraz Twoich interesów, podstawowych praw i wolności nie przeważają nad pierwszym z wymienionych interesów, art. 6 ust. 1 litera f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

 

(2) Nie mają Państwo obowiązku podawania wyżej wymienionych danych osobowych. Podane dane mogą być niezbędne do zawarcia umowy. Bez podania danych komunikacji, zawarcie umowy lub przetwarzanie umowy nie może nastąpić.

 

(3) Istotne w każdym indywidualnym przypadku dane są przekazywane na podstawie przepisów prawa lub umowy organom publicznym, jeżeli obowiązują nadrzędne przepisy prawa, zewnętrznym usługodawcom lub innym wykonawcom oraz innym organom zewnętrznym, o ile wyrazili Państwo na to zgodę. Twoja zgoda (art. 6 ust.1 litera a RODO) lub przekazanie jest dopuszczalne ze względu na nasz nadrzędny interes (art. 6 ust. 1 litera f RODO). O ile w niniejszej polityce prywatności wyraźnie nie określono inaczej, nie mamy zamiaru przekazywać Państwa danych odbiorcy w państwie trzecim (niebędącym członkiem UE/EWG) ani jakiejś organizacji międzynarodowej.

 

(4) Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Dzieje się tak w przypadku danych osobowych przekazywanych po zakończeniu danej konwersacji z Państwem. Konwersacja kończy się, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona. Jeżeli przekazane dane podlegają obowiązkom przechowywania na mocy prawa podatkowego i handlowego, to będą one przechowywane przez okres dziesięciu lat obowiązku przechowywania, a następnie usunięte, chyba że wyraziliście Państwo zgodę na dalsze przechowywanie lub dalsze przetwarzanie danych w celu potwierdzenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia prawnych obowiązków w zakresie archiwizacji i retencji jest art. 6 ust. 1 litera c RODO.

 

 1. Komunikacja przez WhatsApp

 

Do komunikacji z Państwem lub osobami trzecimi oferujemy usługę komunikatora WhatsApp w wariancie „WhatsApp Business”. Dostawcą jest WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (zwana dalej: „WhatsApp”).

 

W tym przypadku komunikacja odbywa się poprzez szyfrowanie typu end-to-end (peer-to-peer), co uniemożliwia WhatsApp lub innym osobom trzecim uzyskanie dostępu do treści komunikacji. Ustawiliśmy także nasze konta WhatsApp tak, aby nie było automatycznego porównywania danych z książką adresową na używanych urządzeniach. Treści komunikacyjne wymieniane między nami a Tobą pozostaną u nas do czasu, aż odwołasz udzieloną przez Ciebie zgodę na przechowywanie danych, poprosisz nas o ich usunięcie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu żądania) chyba że dalsze przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – w szczególności podatkowych lub handlowych (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 litera c RODO). W takim przypadku dane zostaną usunięte po ustaniu celu.

 

Zwracamy uwagę, że podczas korzystania przez Ciebie z usługi WhatsApp, dane osobowe (w szczególności metadane, które powstają w trakcie komunikacji, np. nadawca, odbiorca i czas komunikacji) są przetwarzane również przez WhatsApp. Poszczególne operacje przetwarzania danych i ich zakres niekoniecznie są dla nas do wykazania. Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez WhatsApp. Z tego powodu nie można wykluczyć, że dane będą przekazywane do państw trzecich, w szczególności do USA. Stany Zjednoczone są obecnie uważane za niebezpieczny kraj trzeci, ponieważ istnieje ryzyko, że władze uzyskają dostęp do danych w celach bezpieczeństwa i nadzoru, bez otrzymania informacji lub możliwości podjęcia działań prawnych. Jeżeli wyrazisz zgodę w ramach naszej komunikacji poprzez funkcję WhatsApp, to przeniesienie do niebezpiecznego państwa trzeciego nastąpi na podstawie art. 49 ust. 1 litera a RODO. Więcej informacji można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/privacy-policy-eea.

 

Jeżeli korzystanie z usługi WhatsApp nie odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust.1 litera a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, to podstawą prawną korzystania jest nasz nadrzędny prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO. W ramach niezbędnego równoważenia interesów wyważyliśmy nasze interesy związane z korzystaniem z usługi WhatsApp, a mianowicie interes w możliwie najszybszej i skutecznej komunikacji z klientami, zainteresowanymi stronami oraz innymi partnerami biznesowymi i umownymi, a także Państwa interesy w zakresie poufności. W rezultacie Państwa interesy dotyczące poufności mają pierwszeństwo, ponieważ w przeciwnym razie nie bylibyśmy w stanie zaoferować kanału komunikacji WhatsApp.

 

III. Zbieranie danych osobowych na naszej stronie internetowej

 

 1. Odwiedzenie naszej strony internetowej

 

(1) Jeśli korzystacie Państwo z witryny wyłącznie w celach informacyjnych, tj. jeśli nie rejestrujecie się lub nie przekazujecie nam w inny sposób informacji, to zbieramy jedynie dane osobowe, które Państwa przeglądarka przesyła do naszego serwera. Jeśli chcecie Państwo przeglądać naszą stronę internetową, to zbieramy dane, które są nam technicznie niezbędne, aby wyświetlić Państwu naszą stronę internetową oraz zapewnić stabilność i bezpieczeństwo. Dane zapisywane są w plikach logów do naszego systemu. Dane te nie są przechowywane łącznie z innymi danymi osobowymi użytkownika. Dane te obejmują adres IP, znacznik czasu żądania z datą, godziną i strefą czasową, dostępną ścieżkę URL, kod statusu HTTP, ilość przesłanych danych, stronę internetową, z której pochodzi żądanie (strona wysyłająca) oraz agent użytkownika. Ta ostatnia zawiera informacje o nazwie i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym oraz preferowanym języku.

 

(2) Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest Art. Art. 6 ust. 1 litera f RODO. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić wyświetlenie strony internetowej w Państwa przeglądarce. W tym celu Państwa adres IP musi pozostać zapisany przez cały czas trwania sesji. Dane zapisywane są w plikach logów w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu. Dane służą nam także do optymalizacji serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Do celów tych zalicza się także nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO.

 

(3) Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Jeżeli dane są zbierane w celu udostępnienia strony internetowej, to ma to miejsce po zakończeniu danej sesji. Pliki logowania nie są usuwane.

 

(4) Gromadzenie danych podczas Państwa wizyty na stronie internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do działania strony internetowej. Dlatego nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu.

 

 1. Korzystanie z plików cookie

 

(1) Podczas korzystania z naszej witryny internetowej w Państwa systemie komputerowym zapisywane są pliki cookies. Pliki cookies są to pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeśli uzyskasz dostęp do strony internetowej, w Państwa systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wejściu na stronę.

 

(2) Istnieją różne możliwości różnicowania plików cookie:

 

Z jednej strony rozróżnienie między plikami cookie pierwszej i trzeciej strony, w zależności od tego, skąd pochodzi plik cookie:

Własne pliki cookie to pliki cookie, które są ustawiane i dostępne dla operatora witryny internetowej jako administratora danych lub przez podmiot przetwarzający zlecony przez operatora witryny. Pliki cookie stron trzecich to pliki cookie, które są tworzone i dostępne dla administratorów danych innych niż operator witryny, którzy nie pełnią funkcji podmiotów przetwarzających w imieniu operatora witryny.

 

Można także rozróżnić tymczasowe i trwałe pliki cookie, w zależności od okresu ważności:

 

Przejściowe pliki cookie (pliki cookie sesji) to pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Trwałe pliki cookie to pliki, które pozostają przechowywane na Państwa urządzeniu przez pewien czas po zamknięciu przeglądarki.

Można również rozróżnić pliki cookie, które nie wymagają zgody, i te, które wymagają zgody:

 

W zależności od ich funkcji i celu, na użycie niektórych plików cookie może być wymagana zgoda użytkownika. Pod tym względem pliki cookies można rozróżnić w zależności od tego, czy na ich użycie wymagana jest zgoda użytkownika.

 

(3) Państwa zgoda na używanie w naszym serwisie plików cookies wyrażana jest za pomocą tzw. „Banery cookie”:

 

Po wejściu na naszą stronę internetową wyświetlamy tzw. Włączony „Baner dotyczący plików cookie”. W naszym banerze dotyczącym plików cookie możesz zadeklarować zgodę na używanie w naszej witrynie wszystkich plików cookie wymagających zgody, klikając przycisk „Akceptuj wszystkie pliki cookie”. Alternatywnie możesz całkowicie odmówić stosowania plików cookie wymagających zgody, korzystając z przycisku „Akceptuj tylko pliki cookie niezbędne ze względów technicznych”. Decyzja ta jest zapisywana w pliku cookie. Jeśli klikniesz link „Informacje o korzystaniu z plików cookie” w naszym banerze dotyczącym plików cookie lub, jeśli baner nie będzie już wyświetlany, na „Pliki cookie” na samym dole strony, to zostaniesz przeniesiony do zakładki „Pliki cookie i ustawienia” „strona”, na której możesz dokonać określonych ustawień prywatności. Możecie Państwo także dokonać indywidualnego wyboru plików cookies, na których używanie wyrażacie zgodę, przy tym możecie także indywidualnie dostosować ten wybór w późniejszym czasie. Państwa ustawienia dotyczące plików cookies przechowujemy w formie pliku cookies na Państwa urządzeniu, dzięki czemu przy ponownym wejściu na stronę internetową będziemy mogli ustalić, czy dokonaliście już ustawienia dotyczące plików cookies.

 

Pliki cookie wymagane do działania witryny nie mogą zostać wyłączone za pomocą funkcji zarządzania plikami cookie w witrynie. Możecie Państwo w każdej chwili dezaktywować te pliki cookie w swojej przeglądarce. Różne przeglądarki oferują różne sposoby konfiguracji ustawień plików cookie w przeglądarce. Dalsze szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na przykład pod adresem: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies. Zwracamy jednak uwagę, że niektóre funkcje serwisu mogą nie działać lub mogą przestać działać prawidłowo, jeśli ogólnie wyłączycie Państwo obsługę plików cookies w swojej przeglądarce.

 

 1. Inne funkcje i oferty na naszej stronie internetowej

 

 1. Przepisy podstawowe

 

(1) Oprócz czysto informacyjnego korzystania z naszej strony internetowej oferujemy różne usługi, z których możecie skorzystać, jeśli jesteście zainteresowani. W tym celu zazwyczaj będziecie musieli podać dodatkowe dane osobowe, których używamy do świadczenia danej usługi i do których mają zastosowanie wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

 

(2) Czasami do przetwarzania Państwa danych korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. Zostały one przez nas starannie wybrane i zlecone, są zobowiązane do stosowania się do naszych instrukcji i są regularnie sprawdzane.

 

(3) Możemy również przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli oferujemy udział w kampaniach, konkursach, umowach lub podobnych usługach wspólnie z partnerami. Więcej informacji na ten temat znajdziecie po podaniu danych osobowych lub w opisie oferty poniżej. Jeżeli nasi usługodawcy lub partnerzy mają siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EWG), o konsekwencjach tej sytuacji poinformujemy Państwa w opisie oferty.

 

(4) Zwracamy uwagę, że to Państwo decydujecie, czy chcecie przekazać nam swoje dane w ramach pozostałych funkcji i ofert. Jeżeli i w zakresie, w jakim nie przekażecie nam danych wymaganych dla konkretnej usługi, to nie będziecie mogli skorzystać z danej usługi lub nie będziecie mogli z niej skorzystać w całości. Używamy danych wyłącznie w celu świadczenia usługi, o którą prosiliście. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 litera a lub litera f RODO.

 

 1. Korzystanie z formularzy kontaktowych

 

(1) Dalsze dane osobowe są gromadzone, jeśli dobrowolnie przekażecie je nam za pośrednictwem naszych formularzy kontaktowych. Następnie zbieramy informacje, które pojawiają się, gdy się z nami kontaktujesz. Dotyczy to w szczególności podanych imion i nazwisk oraz danych kontaktowych, a także daty i powodu kontaktu. Zebrane od Państwa dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie w celu dostarczenia Wam pożądanych produktów lub usług (podstawa prawna art. 6 ust.1 litera b RODO) lub w innych celach, na które wyraziliście zgodę (podstawa prawna art. 6 ust.1 litera a RODO) i które są opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

(2) Dane zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu danej konwersacji z Państwem, chyba że dalsze przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – w szczególności gdy obowiązki dotrzymania prawa podatkowego lub handlowego – są konieczne (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 litera c RODO). W takim przypadku dane zostaną usunięte, gdy ten cel już nie będzie miał zastosowania. Konwersacja zostaje zakończona, gdy z okoliczności wynika, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona.

 

 1. Osobista komunikacja e-mailowa (biuletyn)

 

(1) Za Państwa zgodą możecie zapisać się do naszego newslettera, za pomocą którego informujemy Was o naszych aktualnych interesujących ofertach. Nazwa reklamowanych towarów i usług znajduje się w oświadczeniu o wyrażeniu zgody.

 

(2) Aby zapisać się do naszego newslettera, korzystamy z tzw. procedury podwójnej zgody. Oznacza to, że po rejestracji wyślemy Wam wiadomość e-mail na podany przez Was adres e-mail, w którym poprosimy Was o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Ponadto przechowujemy adresy IP, z których korzystasz oraz godziny rejestracji i potwierdzenia. Celem procedury jest udowodnienie Państwa rejestracji i, w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 litera a i litera c, art. 7 ust. 1 RODO. Po potwierdzeniu zapiszemy Państwa adres e-mail w celu przesyłania Wam biuletynu. Podstawę prawną stanowi także art. 6 akapit 1 litera a RODO. Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. Adres e-mail będzie zatem przechowywany tak długo, jak długo będzie aktywna subskrypcja biuletynu.

 

(3) Jedyną wymaganą informacją niezbędną do wysyłki biuletynu jest Państwa adres e-mail. Jeżeli oprócz adresu e-mail zdecydujesz się przekazać nam inne dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, ulubioną branżę), to otrzymasz informacje dopasowane do Państwa danych (np. o ofertach w Waszej okolicy, życzeniach urodzinowych, informacje o produktach i usługach). Podanie dalszych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i służy kierowaniu do Was osobiście.

 

(4) W każdej chwili możesz odwołać zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z otrzymywania newslettera. Możecie złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, klikając link podany w każdym e-mailu z biuletynem lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w impressum.

 

(5) Do wysyłania newslettera wykorzystujemy je (w ramach naszego uzasadnionego interesu, jakim jest technicznie bezbłędne przetwarzanie informacji o naszych klientach i analiza zgodnie z Art. 6 ust.1 litera f RODO) usługi Mailchimp.

 

(6) W ramach przesyłania naszego newslettera korzystamy z usługi „Mailchimp”. Usługodawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA (dalej: „Mailchimp”). Zawarliśmy z Mailchimp umowę o realizację zamówień na korzystanie z usługi, dzięki czemu Mailchimp może przetwarzać dane wyłącznie w naszym imieniu.

 

Mailchimp to usługa, która może służyć między innymi do organizowania i analizowania wysyłki biuletynów. Dane, które podacie w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane na serwerach Mailchimp w USA. Za pomocą Mailchimp możemy analizować nasze kampanie newsletterowe. Kiedy otwierasz wiadomość e-mail wysłaną za pomocą Mailchimp, to plik zawarty w wiadomości e-mail (tzw. web beacon) łączy się z serwerami Mailchimp w USA. Dzięki temu można ustalić, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i czy w ogóle kliknięto w linki. Gromadzone są również informacje techniczne (np. czas dostępu, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą zostać przypisane do konkretnego odbiorcy newslettera. Służą one wyłącznie do analizy statystycznej kampanii newsletterowych. Wyniki tych analiz mogą zostać wykorzystane do lepszego dostosowania przyszłych newsletterów do zainteresowań odbiorców.

 

Jeśli nie chcesz, aby Mailchimp Was analizował, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdym newsletterze udostępniamy odpowiedni link.

 

Korzystanie z Mailchimp odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust.1 litera a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych telemedialnych).

 

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, gdy nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), mamy inne odpowiednie gwarancje u odbiorców danych w rozumieniu art. 44 ff. RODO jest uwzględnione. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z Decyzją Wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można zobaczyć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

Ponadto przed takim przekazaniem do kraju trzeciego uzyskujemy Państwa zgodę zgodnie z art. 49 ust.1 litera a DSG-VO, którą wyrażacie poprzez zgodę za pośrednictwem banera plików cookie lub w innym miejscu. Zwracamy uwagę, że z transferem do kraju trzeciego niesione są szczegółowo nieznane zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla Ciebie nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których możesz nie być w stanie zdobyć wiedzy).

 

Dane, które nam przekazujesz w celu zapisania się do newslettera, będą przechowywane przez nas lub w Mailchimp do czasu wypisania się z newslettera i zostaną usunięte po wypisaniu się z newslettera. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

 

Po rezygnacji z subskrypcji Państwa adres e-mail może zostać zapisany na czarnej liście przez nas lub Mailchimp, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec przyszłym wysyłkom. Dane z czarnej listy zostaną wykorzystane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa, jak i naszemu interesowi, jakim jest przestrzeganie wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 litera f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone czasowo. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli Państwa interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

 

 1. Link do kanałów mediów społecznościowych

 

Na naszej stronie internetowej udostępniamy linki do następujących kanałów mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, X (dawniej Twitter), TikTok, Discord, Reddit i YouTube. Za pośrednictwem linku nie przetwarzamy danych osobowych. Na naszej stronie nie używamy wtyczek mediów społecznościowych.

 

 1. Wideo w YouTube

 

(1) Na naszej stronie internetowej zintegrowaliśmy wideo YouTube. YouTube Video jest częścią firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej: „Google”) platforma wideo YouTube, na której użytkownicy mogą przesyłać treści, udostępniać je w Internecie i otrzymywać szczegółowe statystyki. Wszystkie filmy YouTube na naszej stronie internetowej są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, tj. H. że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie zostaną przesłane do Google, jeśli nie odtworzysz filmów. Jeśli odtwarzacie filmy z YouTube, to Google otrzymuje informację, że odwiedziliście odpowiednią podstronę naszej witryny. Przesyłane są również podstawowe dane, takie jak adres IP i znacznik czasu. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy jesteście zarejestrowani i/lub zalogowani w Google. Jeśli jesteście zalogowani w Google, to Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do Państwa konta. Jeśli nie chcecie, aby zostały przypisane do Państwa profilu, to musicie się wylogować przed odtwarzaniem filmów z YouTube.

 

(2) Korzystanie z YouTube Video odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust.1 litera a. RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych telemedialnych).

 

(3) Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i w szczególności do USA. W przypadkach, gdy nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), mamy inne odpowiednie gwarancje u odbiorców danych w rozumieniu art. 44 ff. RODO jest uwzględnione. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z Decyzją Wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można zobaczyć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

(4) Ponadto przed takim przekazaniem do kraju trzeciego uzyskujemy Waszą zgodę zgodnie z art. 49 ust.1 litera a DSG-VO, którą wyrażacie poprzez zgodę za pośrednictwem banera plików cookie lub w innym miejscu. Zwracamy uwagę, że z transferem do kraju trzeciego niesione są szczegółowo nieznane zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla Ciebie nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których możesz nie być w stanie zdobyć wiedzy).

 

(5) Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Google. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności YouTube Video: https://policies.google.com/privacy.

 

 

 1. Czcionki Google

 

(1) Nasza witryna korzysta z czcionek Google Fonts udostępnianych przez firmę Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: "Google"). Ma to na celu jednolitą i atrakcyjną prezentację naszej strony internetowej. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek Google, to zostanie użyta standardowa czcionka Waszego komputera. Przechowujemy czcionki Google na naszych serwerach w Niemczech. W związku z tym Twój adres IP nie będzie przesyłany do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA, w celu doładowania czcionek.

 

(2) Podstawą prawną korzystania z Google Fonts jest nasz nadrzędny uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO. W ramach niezbędnego wyważenia interesów wyważyliśmy nasze interesy w korzystaniu z czcionek Google bez transferu do kraju trzeciego, a mianowicie interes w jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszej strony internetowej oraz Państwa interesy w zakresie poufności. W rezultacie Państwa interesy dotyczące poufności mają pierwszeństwo, w przeciwnym razie nie moglibyśmy używać czcionek Google.

 

(3) Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych dotyczących czcionek Google: https://policies.google.com/privacy.

 

 1. Analityka internetowa; Marketing online

 

 1. Google Analytics 4

 

Korzystamy z Google Analytics firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia (dalej: „Google”), wersja 4 jako usługa analityczna do statystycznej oceny naszej strony internetowej. Dotyczy to na przykład liczby odwiedzin naszej witryny, odwiedzonych podstron oraz długości czasu pobytu odwiedzających.

 

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie i inne technologie przeglądarki w celu oceny zachowań użytkowników i rozpoznawania użytkowników. Informacje te wykorzystywane są m.in. do sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronach internetowych.

 

W przypadku korzystania z Google Analytics 4 adres IP przekazywany przez Państwa urządzenie podczas korzystania z witryny jest zbierany standardowo i automatycznie oraz przetwarzany wyłącznie w sposób anonimowy, dzięki czemu zebrane informacje nie mogą być bezpośrednio powiązane z konkretną osobą. Ta automatyczna anonimizacja następuje poprzez skrócenie przez Google adresu IP przesyłanego przez Państwa urządzenie za pomocą ostatnich cyfr w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE) lub innych umawiających się państwach Porozumienia o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (EWG).

 

Korzystanie z Google Analytics odbywa się na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 litera a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG (Ustawa o ochronie danych telemedialnych).

 

Zamierzamy przekazywać dane osobowe do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W przypadkach, gdy nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (np. w USA), mamy inne odpowiednie gwarancje u odbiorców danych w rozumieniu art. 44 ff. RODO jest uwzględnione. O ile nie wskazano inaczej, są to standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej zgodnie z Decyzją Wykonawczą (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Kopię tych standardowych klauzul umownych można zobaczyć pod adresem https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=EN.

 

Ponadto przed takim przekazaniem do kraju trzeciego uzyskujemy Państwa zgodę zgodnie z art. 49 ust. 1 litera a RODO, którą wyrażasz poprzez zgodę za pośrednictwem banera cookie lub w innym miejscu. Zwracamy uwagę, że z transferem do kraju trzeciego niesione są szczegółowo nieznane zagrożenia (np. przetwarzanie danych przez organy bezpieczeństwa w państwie trzecim, którego dokładnego zakresu i konsekwencji dla Was nie znamy, na które nie mamy wpływu i o których możecie nie być w stanie zdobyć wiedzy).

 

Na konkretny okres przechowywania przetwarzanych danych nie mamy wpływu, jest on ustalany przez Google. Dalsze informacje można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

 

Możesz uniemożliwić Google gromadzenie i przetwarzanie Waszych danych, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

 

 1. Korzystanie z naszych stron w mediach społecznościowych

 

(1) Prowadzimy publicznie dostępne profile na różnych portalach i platformach społecznościowych. Państwa wizyta na tych profilach inicjuje różnorodne operacje przetwarzania danych. Korzystając z naszych stron w mediach społecznościowych, nie macie obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Może to być jednak konieczne dla poszczególnych funkcji naszych stron. Funkcjonalności te nie będą dla Ciebie dostępne lub będą dostępne jedynie w ograniczonym zakresie, jeśli nie podacie nam swoich danych osobowych.

 

(2) Kiedy odwiedzacie nasze strony w mediach społecznościowych, to Państwa dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i przechowywane nie tylko przez nas, ale także przez operatorów odpowiednich sieci społecznościowych. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy nie masz profilu w danym serwisie społecznościowym. Poszczególne operacje przetwarzania danych i ich zakres różnią się w zależności od operatora danego portalu społecznościowego i niekoniecznie są dla nas do wykazania. Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i przechowywania Państwa danych osobowych, a także rodzaju, zakresu i celu ich wykorzystania przez operatora danej sieci społecznościowej można znaleźć w oświadczeniach o ochronie danych sieci i platform społecznościowych:

 

 

(3) Jako operator danej witryny mediów społecznościowych możemy przeglądać tylko informacje zapisane w Państwa profilu publicznym i tylko wtedy, gdy posiadacie taki profil. Ponadto odpowiedni operator sieci społecznościowej udostępnia nam anonimowe statystyki użytkowania, które wykorzystujemy w celu poprawy komfortu użytkowania naszej strony w mediach społecznościowych. Nie mamy dostępu do danych dotyczących użytkowania, które dany operator sieci społecznościowej gromadzi w celu tworzenia tych statystyk. Odpowiedni operator sieci społecznościowej zobowiązał się nam, że zgodnie z RODO przejmie główną odpowiedzialność za przetwarzanie tych danych, wywiąże się ze wszystkich obowiązków wynikających z RODO w odniesieniu do tych danych i udostępni zainteresowanym istotne postanowienia tego obowiązku . To przetwarzanie danych służy naszemu (i Państwa) uzasadnionemu interesowi polegającemu na celowej poprawie komfortu użytkowania naszych stron w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 litera f) RODO.

 

(4) Jeżeli kontaktujecie się z nami za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych (np. tworząc własne posty, odpowiadając na jeden z naszych postów lub wysyłając nam prywatne wiadomości), to dane, które nam przekazujecie, będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu możliwości skontaktowania się z Wami. Podstawą prawną gromadzenia danych jest art. 6 ust. 1 litera a) i b) RODO. Usuwamy zapisane dane, gdy tylko nie ma już potrzeby ich przechowywania lub poprosisz nas o ich usunięcie; W przypadku prawnych obowiązków przechowywania odpowiednio ograniczamy przetwarzanie przechowywanych danych.

 

VII. Bezpieczeństwo danych

 

(1) Odwiedzając naszą stronę internetową, stosujemy powszechną procedurę SSL (Secure Socket Layer) w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Twoją przeglądarkę. Zwykle jest to szyfrowanie 256-bitowe. Jeśli Wasza przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, to zamiast tego użyjemy szyfrowania 128- Bit v3. Możesz rozpoznać, czy dana strona naszej witryny internetowej jest przesyłana w formie zaszyfrowanej, poprzez zamknięte wyświetlanie symbolu klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki.

 

(2) Stosujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby chronić Państwa dane przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technicznym.

 

VIII. Sprzeciw lub wycofanie zgody na przetwarzanie Państwa danych

 

(1) Jeżeli wyraziliście zgodę na przetwarzanie swoich danych, to możecie ją w każdej chwili wycofać. Cofnięcie zgody ma wpływ na zgodność z prawem przetwarzania Waszych danych osobowych po tym, jak je nam przekazaliście.

 

(2) Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych opieramy na równowadze interesów, to możecie sprzeciwić się przetwarzaniu. Dzieje się tak w przypadku, gdy przetwarzanie nie jest konieczne do wykonania umowy z Państwem, co wyjaśniamy w poniższym opisie funkcji. Jeżeli zgłosicie taki sprzeciw, to poprosimy Was o wyjaśnienie powodów, dla których nie powinniśmy przetwarzać Waszych danych osobowych w taki sposób, w jaki to robimy. W przypadku Państwa uzasadnionego sprzeciwu sprawdzimy sytuację i zaprzestaniemy lub dostosujemy przetwarzanie danych lub wskażemy Wam nasze istotne prawnie uzasadnione powody, na podstawie których będziemy kontynuować przetwarzanie.

 

(3) Oczywiście możecie w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Waszych danych osobowych w celach reklamowych i analizy danych. O swoim sprzeciwie wobec reklam możecie poinformować nas korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej.

 

 1. Państwa prawa

 

(1) Macie prawo zgodnie z art. 15 RODO do żądania informacji o przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych. W szczególności możecie uzyskać informację o celach przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu, istnienie prawa do skargi, na pochodzenie Waszych danych, jeśli zostały nie przez nas zebrane, a także istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz, w razie potrzeby, informowania o ich istotnych szczegółach.

 

(2) Możecie zgodnie z art. 16 RODO niezwłocznie zażądać sprostowania nieprawidłowych lub kompletnych danych osobowych przechowywanych przez nas. Macie Państwo prawo zgodnie z art. 17 RODO do żądania usunięcia przechowywanych u nas Waszych danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych .

 

(3) Zgodnie z art. 18 RODO, macie prawo żądać ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych, jeżeli kwestionujecie prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się ich usunięciu, a my nie potrzebujemy już danych, a Państwo używacie ich do dochodzenia swoich praw lub obrony roszczeń prawnych lub jest Wam to potrzebne zgodnie z art. 21 RODO wnieśliście Państwo sprzeciw wobec przetwarzania.

 

(4) Macie prawo zgodnie z art. 20 RODO do otrzymania danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do zażądania ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej.

 

(5) Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, masz prawo w każdej chwili cofnąć udzieloną nam zgodę. Oznacza to, że nie możemy już w przyszłości kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę.

 

(6) Masz również prawo zgodnie z art. 77 RODO do złożenia skargi do odpowiedzialnego organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

 1. Aktualność i zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

 

(1) To oświadczenie o ochronie danych osobowych jest obecnie ważne i nosi datę wrzesień 2023.

 

(2) Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i znajdujących się na niej ofert lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może zaistnieć konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych. Aktualne oświadczenie o ochronie danych można w każdej chwili uzyskać i wydrukować na stronie internetowej pod adresem https://www.bequiet.com/pl/privacy.